Nieuws

9 mei 2016

Nog maar 12,3% van Vlaamse gemeenten levert digitale bouwvergunning af

Het vele papierwerk verdwijnt, het is snel en flexibel en u kunt de klok rond een aanvraagdossier indienen. Bovendien is het digitaliseringsproces van groot belang in het kader van de omgevingsvergunning, de integratie van de milieu- en bouwvergunning, die op 23 februari 2017 in werking treedt.

Vlaams Parlementslid Lydia Peeters: “Gelet op de invoering van de omgevingsvergunning, is het aangewezen dat zoveel mogelijk lokale besturen starten met het digitaliseringsproces. Uit het antwoord op mijn schriftelijke vraag van een 6-tal maanden geleden aan bevoegd minister Joke Schauvliege, bleek dat op datum van 9 oktober 2015 het aantal afgeleverde digitale bouwvergunningen weliswaar in stijgende lijn zat, maar er ook nog veel werk aan de winkel was. In Vlaanderen steeg het aantal digitale bouwvergunningen van 10 in oktober 2014 naar 161 in oktober 2015 en ook het aantal meldingen via digitale weg maakte een kleine opmars.

Om te kijken hoe de digitale tendens zich zou verder zetten, vroeg ik opnieuw de meest recente gegevens op aan de minister. Wat blijkt? In heel Vlaanderen maken momenteel nog maar 38 van de 308 gemeenten gebruik van het omgevingsloket, ten opzichte van 22 gemeenten in oktober 2015. Wat Limburg betreft, is het aantal besturen dat over een digitaal omgevingsloket beschikt, licht gestegen van 7 tot 9, met de toetredingen van Diepenbeek en Heers.

Dat betekent dat vandaag nog altijd maar 12,3% van alle Vlaamse gemeenten een digitale bouwvergunning aflevert, terwijl het proces toch al bijna twee jaar geleden werd opgestart. Op datum van 31 maart 2016 stond de teller op 395 afgeleverde digitale vergunningen voor heel Vlaanderen. De stad Mechelen staat met 64 digitale bouwvergunningen nog steeds op de eerste plaats.

Dit lage cijfer is een reden te meer dat de minister verder werk moet maken van een sensibilisering van de lokale besturen om het digitale proces op gang te trekken. Het decreet voorziet nu in een overgangsjaar en de lokale besturen worden dan ook geacht zich in die periode klaar te maken voor digitale verwerking van de dossiers. Lokale besturen die zelf niet over een informaticasysteem beschikken, kunnen gebruik maken van een internetloket dat door de Vlaamse Overheid ter beschikking wordt gesteld. 

Indien sommige lokale besturen een dossier niet zouden verwerken, zal dit automatisch resulteren in een stilzwijgende weigering aangezien de door het decreet vastgestelde termijnen dan niet worden gerespecteerd. Dit moeten we vermijden.”

Bijlage

Hieronder vindt u het actuele Limburgse overzicht van afgeleverde digitale bouwvergunningen.

De teller staat in Limburg vandaag op 89 ten opzichte van 41 in oktober 2015.

Stand van zaken op 31 maart 2016

Afgeleverde digitale bouwaanvragen (startdatum)

Alken: 2 (18 februari 2015)

Diepenbeek: 2 (4 januari 2016)

Dilsen-Stokkem: 15 (8 april 2015)

Gingelom: 10 (10 februari 2015)

Ham: 8 (1 april 2015)

Heers: 1 (1 januari 2016)

Hoeselt: 12 (15 december 2014)

Lummen: 9 (19 januari 2015)

Maasmechelen: 30 (1 september 2014)

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief