Nieuws

3 oktober 2018

Nu ook hier steun en verlaagd tarief bij sloop en heropbouw

In ons land krijgt wie een woning afbreekt en heropbouwt in 32 stedelijke kernen, van de federale overheid een verlaagd BTW-tarief van 6% in plaats van het gewone tarief van 21%. Voor Vlaanderen gaat het om 13 steden.

Onze fractie pleitte reeds eerder om ook in andere steden een verlaagd BTW tarief mogelijk te maken. Het verslag van de commissie leefmilieu van 31 januari 2017, waarin ik toen al pleitte voor een verlaag BTW tarief vindt u hier.

De strikte Europese regelgeving zou echter stokken in de wielen steken en dit voorlopig niet toelaten.

Op initiatief van minister Tommelein neemt de Vlaamse regering nu het heft in eigen handen. Wie geen recht heeft op het verlaagd BTW-tarief, zal in plaats daarvan een Vlaamse sloop- en heropbouwkorting kunnen krijgen. In 2019 wordt daarvoor 15 miljoen euro voorzien. Concreet wordt het volgende voorgesteld:

7.500 euro voor opbouw nieuwe woning

Particulieren die een woning in het Vlaams Gewest afbreken en heropbouwen en geen recht hebben op het BTW-tarief van 6% omdat de woning niet gelegen is in één van de 13 steden die voor de maatregel in aanmerking komen, zullen een forfaitair bedrag van 7.500 euro krijgen. De premie zal beschikbaar zijn voor alle projecten met vergunningen aangevraagd vanaf 1 oktober 2018.

"Te veel huizen in Vlaanderen voldoen echt niet meer. Ze hebben nog enkel glas, zijn amper geïsoleerd, enzovoort. Wie in zo’n huis woont betaalt niet alleen een hoge energiefactuur, maar heeft ook weinig woonkwaliteit", stelt minister Bart Tommelein. "Nieuwbouw moet aan verschillende normen voldoen, en is daardoor bijna altijd energiezuiniger dan bestaande woningen. Met deze Vlaamse korting voor sloop- en heropbouw, willen we het energieverbruik in Vlaanderen verlagen én de kwaliteit van onze woningen verbeteren."

De korting werd goedgekeurd binnen de opmaak van de Vlaamse begroting voor 2019. De regelgeving die hier uitvoering aan moet geven, wordt nu opgemaakt en moeten voor definitieve goedkeuring nog voorgelegd worden aan de adviesraden en de Raad van State. De definitieve teksten zullen pas later dit jaar worden gepubliceerd.


Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief