Nieuws

9 mei 2018

Omgekeerde toegankelijkheid natuur

In het kader van de toegankelijkheid van de natuur heeft de Vlaamse regering op 4 mei een versoepeling definitief goedgekeurd. Momenteel geldt voor terreinen van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) dat alleen de paden en een aantal aangeduide zones, zoals speelzones, vrij toegankelijk zijn. Voor de toegang tot elke andere zone moet een schriftelijke toelating verkregen worden. In de praktijk moet bijvoorbeeld een jeugdbeweging voor elk bosspel dus een aparte schriftelijke toelating krijgen. Dat geldt ook voor iemand die in een niet-toegankelijk deel wil gaan wandelen. De omgekeerde toegankelijkheid gaat ervan uit dat alle domeinen integraal toegankelijk zijn. Enkel zones die duidelijk worden aangeduid en waarvan kan worden aangetoond dat omwille van het ecologisch belang het beter is dat ze niet betreden worden, blijven ontoegankelijk. Via openbare onderzoeken zal in de toekomst het publiek zich ook over die al dan niet toegankelijkheid kunnen uitspreken.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief