Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken

Onthardingssubsidies

Deel: LinkedIn

Als stadsbestuur zoeken we steeds naar goede balans tussen verharding/parkeermogelijkheid en een groen zuurstofrijke omgeving. De Vlaamse overheid wil lokale besturen hiermee een handje helpen en heeft recent een projectoproep ‘Proeftuinen ontharding’ gelanceerd. Hierbij worden subsidies voorzien om initiatieven en inspanningen rond ontharding ondersteunen.

Op initiatief van Open Vld heeft het stadsbestuur inmiddels drie subsidiedossiers ingediend, zegt Lydia Peeters, één voor herinrichting parking Aud Lanker, één voor de Dorpsstraat en één voor voetbal Stokkem. We hopen uiteraard op gunstig gevolg door de Vlaamse overheid. Wordt vervolgd.