Nieuws

18 mei 2017

Lydia Peeters betreurt onzekerheid door kaart zonevreemde bossen

We zetten alles nog eens even op een rijtje:

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) organiseert van 16 mei tot en met 14 juli een openbaar onderzoek over de kaart van de ‘Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen’ (MKWB), ook wel zonevreemde bossen genoemd. De kaart is online raadpleegbaar via: https://mkwb.natuurenbos.be

Gevolgen?

Lydia Peeters: "De gevolgen van de kaart zijn groot. Via een verstrengde procedure voor ontbossing (geregeld via artikel 90ter in het Bosdecreet) zullen de ‘Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen’ nu immers beter beschermd worden. Vanaf 21 mei 2017 geldt de verstrengde procedure. Het verwijderen van die bossen is verboden. Een afwijking kan aangevraagd worden bij het Agentschap voor Natuur en Bos, waarop de Vlaamse Regering – na advies van het Agentschap – over die afwijkingsaanvraag zal beslissen. In de praktijk zal dit slechts hoogst sporadisch toegestaan worden. Vandaar is het van belang om de kaart goed na te kijken!"

Met de gronden zal dus niet altijd meer gedaan kunnen worden waarvoor ze ooit bestemd waren. Op een stukje bouwgrond dat ouders voor hun kinderen hebben bewaard, kan plots niet meer gebouwd worden. Bedrijven kunnen in die gevallen niet meer uitbreiden. Eigenaars zullen dus te maken krijgen met een substantieel waardeverlies. Het mechanisme van planschadevergoeding is immers onderhevig aan tal van voorwaarden, wordt niet automatisch toegekend, zal nooit de aankoopprijs compenseren (80% van de waardevermindering), en zal pas over enkele jaren betaald worden.

Openbaar onderzoek: hoe kan je opmerkingen indienen ?

 • Iedereen kan opmerkingen indienen bij de kaart Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen tijdens het openbaar onderzoek van 16 mei tot en met 14 juli 2017.
 • U kunt de ontwerpkaart tijdens de hele periode van het openbaar onderzoek, 16 mei 2017 tot 14 juli 2017, ook raadplegen:
  • op de gemeentehuizen van elke gemeente in Vlaanderen, zowel de betrokken gemeenten (pdf) als de niet betrokken gemeenten (pdf)
  • Voor praktische afspraken over de raadpleging contacteert u vanaf 16 mei 2017 het best uw gemeente.
  • Bij het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid - Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel. Wanneer? Na afspraak op maandag-, woensdag- en vrijdagvoormiddag, tussen 9 en 12 uur. U kan een afspraak maken tussen 9 en 12 uur of tussen 14 en 16 uur op het telefoonnummer 02/553 81 02.

3 soorten opmerkingen mogelijk:

Belangrijk is dat de opmerkingen alleen betrekking mogen hebben op de bossen die op de kaart als ‘Meest Kwetsbaar Waardevol Bos’ zijn weergegeven. De opmerkingen kunnen gaan over het volledige bos of over een of meerdere (kadastrale) percelen die behoren tot dat MKWB-bos.

 • ofwel meld je dat het geen bos is zoals omschreven in art 3 van het Bosdecreet (bewijs via fotomateriaal);
 • ofwel geef je aan dat het beslist beleid niet of niet correct werd meegenomen in de analyse = Bossen waarvoor beslissingen zijn genomen die ontbossing toelaten en die genomen zijn tot en met 18 december 2015 staan niet meer op de kaart. Dat beslist beleid is afgeleid van volgende informatie -> vb. Ruimtelijke Uitvoeringsplannen die sinds mei 2000 beslist zijn.
 • ofwel werden de criteria niet correct gebruikt of de formule werd op een foute manier toegepast. Alle andere opmerkingen kunnen louter informatief meegegeven worden;

Via deze link kan je tevens de video vinden waarin Lydia haar standpunt verduidelijkt: https://youtu.be/7kC3OlfJs9M


Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief