Nieuws

28 februari 2017

Op 1 maart start de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg voor het industrieterrein van Rotem.

De procedure heeft veel tijd in beslag genomen, maar eindelijk is het zover.

Het college van burgemeester en schepen heeft onlangs de werken gegund aan de firma Heymans voor een bedrag van 1.494.188 euro. Het aanvangsbevel voor de werken is vastgesteld op 1 maart;

Voor de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg werd een 'module 14a' (mobiliteitsconvenant) afgesloten tussen de stad Dilsen-Stokkem en het Vlaams Gewest. In het kader hiervan kan de stad aanspraak maken op projectsubsidies, 40% voor de aanleg van de weg en 100% voor de fietspaden. De totale kosten ten laste van de stad Dilsen-Stokkem worden geraamd op 800.000 euro.

Het bestaande kruispunt Europalaan/Pannenhuisstraat wordt heraangelegd en er komt ook een nieuw kruispunt op de Europalaan ter hoogte van de aantakking van de nieuwe ontsluitingsweg. De vrachtroute krijgt hier voorrang. Om de bestaande Pannenhuisstraat - tussen Europalaan en industrieterrein - te ontmoedigen, wordt deze voor gemotoriseerd verkeer afgesloten ter hoogte van de Kruishoefstraat.

Er wordt tevens nog een talud aangelegd tussen het bedrijventerrein en de woningen gelegen aan de Pannenhuisstraat;

De aannemer heeft vanaf 1 maart 100 werkdagen de tijd om de werken af te ronden.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief