Nieuws

20 december 2018

Open Vld en Vooruit Dils-Stok klaar voor de nieuwe legislatuur

Open Vld haalde 34,6% van de stemmen, goed voor 10 zetels in de gemeenteraad. Vooruit Dils-Stok haalde 23,3 % en telt 7 zetels. Samen beschikken ze dan ook een comfortabele meerderheid van 17 op 27 zetels.

Inmiddels werd het bestuursakkoord voor de legislatuur 2019-2024 definitief goedgekeurd door de respectievelijke partijbesturen. Enkele van de belangrijkste accenten uit het bestuursakkoord zijn de uitbouw van nieuwe outdoor sportfaciliteiten, de modernisering van Maaspark Negenoord en de bouw van een multifunctioneel complex in het centrum voor onderwijs en cultuur. Ook een gezond financieel beleid en (fiets)mobiliteit zijn belangrijke krijtlijnen voor het nieuwe bestuur.

Het college van Burgemeester en schepen telt 7 leden, is een collegiaal orgaan en oefent haar bevoegdheden op collectieve wijze uit. Voor de goede werking is er wel een interne bevoegdheidsverdeling of werkverdeling overeengekomen tussen de leden onderling.

Deze interne bevoegdheidsverdeling ziet eruit als volgt:

Open Vld:

Lydia Peeters –Burgemeester

Algemeen beleid - Openbare veiligheid - Preventie - Informatie & PR - Burgerlijke stand & Bevolking - Lokale economie & landbouw - Omgevingsbeleid - Huisvesting & woonbeleid - Erfgoed

Sofie Vandeweerd – 2de schepen

Openbare werken - Nutsvoorzieningen & Energie - Gebouwenbeheer - Afvalverwerking & Containerpark - Begraafplaatsen - Kinderopvang & Gezinsbeleid

Jos Opdenakker – 4de schepen

Cultuurbeleid - Verenigingen - Seniorenbeleid - Feestelijkheden - Grensoverschrijdende samenwerking - Erediensten & Kerkfabrieken - Kermissen & Markten

Pieter Indemans – 5de schepen

Financiën - Onderwijs - Jeugdbeleid - Bibliotheek - Jacht- en visserijbeleid - ICT & Administratieve vereenvoudiging

Bij coalitiepartner Vooruit Dils-Stok ziet de bevoegdheidsverdeling er als volgt uit:

Koen Sleypen – 1ste schepen

Toerisme & Maaspark Negenoord - Mobiliteit - Waterlopen - Plattelandsontwikkeling - Dierenwelzijn - Euregionale samenwerking – Personeel & Organisatie

Mathieu Schurgers- 3de schepen

Sportbeleid en sportinfrastructuur - Emancipatie, Samenleven, Welzijn & Inspraak - Drukkerij & Archief

Ingrid Erlingen- 6de schepen

OCMW - Sociale zaken & Algemeen Welzijn - Armoedebestrijding – Milieu, Klimaat & Natuur – Voorzitter bijzonder Comité sociale dienst

 • Sociaal huis; Individuele hulpverlening, steunaanvraag, pensioenaanvraag, sociale voorzieningen,
 • Ouderenzorg, Woonzorgcentrum ‘t Kempke, serviceflats Mazedal, zorgwonen Stockheim
 • Lokale buurt- en dienstencentra,
 • Zorg aan huis
 • Inmiddels is ook bekend dat Lydia Peeters werd aangeduid als Vlaams minister van Energie, Begroting en Financiën. Zij zal hiervoor op 9 januari aanstaande in het Vlaams Parlement de eed afleggen.

  Gezien het mandaat van minister onverenigbaar is met het mandaat van burgemeester, zal Lydia Peeters in Dilsen-Stokkem vervangen worden door schepen Sofie Vandeweerd die hiermee bij haar bevoegdheidspakket ook de wettelijke taken van burgemeester overneemt.

  Sofie Vandeweerd zal op haar beurt als schepen vervangen worden door Kelly Issaris die de bevoegdheden Burgerlijke stand, lokale economie en landbouw, omgevingsbeleid, huisvesting en woonbeleid en erfgoed op zich zal nemen. Lydia Peeters blijft titelvoerend burgemeester en lid en voorzitter van de gemeenteraad.

  Ingrid Erlingen zal na 3 jaar opgevolgd worden door Roberto Prata. Hij neemt dan het bevoegdheidspakket van Ingrid over. Roberto zet op 2 januari zijn eerste stappen in de gemeentelijke politiek. Hij zal zich gedurende 3 jaar inwerken in het lokaal beleid om dan de fakkel over te nemen

  Meer nieuws

  Graag op de hoogte blijven?

  Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief