Nieuws

9 mei 2017

Openbaar onderzoek zonevreemde bossen start op 16 mei

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) organiseert een openbaar onderzoek over de kaart van de ‘Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen’ (MKWB), ook wel zonevreemde bossen genoemd. Dat zijn bossen die gelegen zijn buiten de groene bestemmingen: in woongebied, industriegebied, recreatiegebied, landbouwgebied of in een andere niet-groene bestemming. Vlaams Volksvertegenwoordiger Lydia Peeters raadt iedereen aan om de kaart goed na te kijken. "De gevolgen zijn immers groot."

In principe zijn alle bossen, waar ze ook liggen, beschermd door het Bosdecreet. Maar in gebieden die niet bestemd zijn als natuur-, bos- of parkgebied, zijn de bossen minder goed beschermd en dus kwetsbaar. De meest waardevolle van die kwetsbare bossen zijn nu samen op een kaart gezet. Via een verstrengde procedure voor ontbossing kunnen de bossen op die kaart beter beschermd worden. De Vlaamse Regering heeft de kaart ‘Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen’ voorlopig vastgesteld op 31 maart 2017. De kaart wordt nu onderworpen aan een openbaar onderzoek. Van dinsdag 16 mei 2017 tot en met vrijdag 14 juli 2017 kunt u hierop opmerkingen indienen.

Grote gevolgen

Lydia Peeters raadt iedereen aan om goed na te kijken of hun perceel in aanmerking komt voor herziening en eventueel bezwaar in te dienen. “De bestemming naar ‘Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen’ heeft grote gevolgen voor de duizenden eigenaars van die gronden. Zij kunnen met hun gronden niet meer doen waarvoor ze ooit bestemd waren. Landbouwers kunnen hun grond niet meer bewerken, bedrijven kunnen niet meer uitbreiden. Op een stukje bouwgrond dat ouders voor hun kinderen hebben bewaard, kan plots niet meer gebouwd worden. Bossen hebben een waardevolle ecologische functie, maar het is ook belangrijk dat de eigenaars van bouw- of industriegrond rechtszekerheid krijgen. Bovendien betekent de nieuwe inkleuring voor heel wat eigenaars een substantieel waardeverlies waar slechts een beperkte schadevergoeding tegenover staat.”

Eigenaars die tijdens het openbaar onderzoek geen verzet aantekenen, zien hun perceel definitief beschermd worden. Eenmaal definitief beschermd, zal enkel nog de Vlaamse regering individuele toelating tot bouwen kunnen geven. Om te voorkomen dat eigenaars nog snel hun stuk grond ontbossen, heeft de Vlaamse regering de gebieden met kwetsbare bossen voorlopig beschermd. “Vandaar mijn uitdrukkelijke oproep om de kaart goed te bestuderen en indien gewenst, bezwaar in te dienen tegen de kaart van de ‘Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen’ (MKWB)”, zegt Lydia Peeters.

3 soorten opmerkingen mogelijk

Belangrijk is dat de opmerkingen alleen betrekking mogen hebben op de bossen die op de kaart als Meest Kwetsbaar Waardevol Bos zijn weergegeven. De opmerkingen kunnen gaan over het volledige bos of over een of meerdere (kadastrale) percelen die behoren tot dat MKWB-bos. "Bovendien zijn er 3 soorten opmerkingen mogelijk," zegt Peeters. "Ofwel meld je dat het geen bos is zoals omschreven in art 3 van het Bosdecreet, ofwel geef je aan dat het beslist beleid niet of niet correct werd meegenomen in de analyse, ofwel werden de criteria niet correct gebruikt of de formule werd op een foute manier toegepast. Alle andere opmerkingen kunnen louter informatief meegegeven worden," zo geeft Peeters nog mee.

Hierbij de link voor meer informatie: https://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/openbaar-onderzoek/openbaar-onderzoek/opmerkingen-op-de-kaart

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief