Nieuws

12 september 2018

Veel vragen en oproep om snel werk te maken van de erkenning van de droogte als landbouwramp.

Op 12 september vond in het Vlaams Parlement een vervroegde commissievergadering Landbouw plaats met diverse vragen rond de gevolgen van de droogte voor de landbouwsector. Lydia formuleerde haar bezorgdheid over de onduidelijkheid van de administratieve afwikkeling van de schadedossiers en vroeg absolute aandacht voor snelle investeringen in waterbekkens en in technieken voor rationeel watergebruik. Zij onderstreepte ook het belang van een weersverzekering, iets waarvoor haar fractie reeds in 2011 een resolutie voor indiende, die evenwel niet weerhouden werd. Ook de landbouworganisaties dringen reeds lang aan op een weersverzekering.

(zie ondermeer http://www.vilt.be/abs-houdt-pleidooi-voor-weersve...)

In de commissie was de meerderheid het er over eens dat de communicatie en informatie verstrekking rond de schadecommissies en de erkenning als landbouwramp een stuk beter kan.

Lydia Peeters vroeg tevens om snel over te gaan tot de erkenning en tot uitbetaling van de schadevergoedingen ten behoeve van de getroffen landbouwers die ongetwijfeld te kampen krijgen met hoge prijzen voor het voederen van hun dieren.

De eerste voorwaarde voor de erkenning tot landbouwramp - een uitzonderlijk weersfenomeen- is reeds ingevuld zo bevestigde het KMI onlangs.

De andere voorwaarden met name deze met financieel aspect ( minimaal 5.580 euro per schadedossier en in totaal een totale schade van minimum 1,24 miljoen euro,) lijkt nu reeds voldaan.

De minister gaf aan dat ze de informatie van de diverse schadecommissies verwacht tegen 30 september en dat er ten vroegste eind oktober begin november een beslissing rond de erkenning landbouwramp kan verwacht worden. De stad Dilsen-Stokkem heeft reeds midden augustus alle processen-verbaal van de schadecommissies overgemaakt aan het departement.

Het volledig verslag van de commissievergadering kunt u hier lezen.

De tweede tussenkomst van Lydia kunt u hier zien.Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief