Nieuws

9 mei 2017

Overleg en bijkomende maatregelen nodig om de everzwijnpopulatie terug te dringen

Zo konden we recent in Het Belang Van Limburg lezen dat er het voorbije jaar maar liefst 870 evers geschoten zijn, waarvan 700 in Limburg. De evers zorgen voor steeds meer toenemende problemen en overlast.

Landbouwschade en kans op dodelijke verkeersongevallen

“De afgelopen jaren interpelleerde ik minister Schauvliege al meermaals over maatregelen om de everzwijnpopulatie te detecteren en in toom te houden”, zegt Lydia Peeters. “Vooral in de Limburgse bossen komen de evers zeer talrijk voor. Het probleem van de grote everzwijnenpopulatie is enerzijds de landbouwschade die deze dieren kunnen veroorzaken, maar ook dat ze meer en meer opduiken in het straatbeeld en zo een steeds groter gevaar vormen voor dodelijke verkeersongevallen.”

Bejagingsmogelijkheden uitbreiden

Lydia Peeters: “Een uitbreiding van de bejagingsmogelijkheden kan een oplossing zijn om aan deze problematieken tegemoet te komen. De jagers melden dat in Limburg 15.000 tot 20.000 hectare onbejaagd is. Natuurpunt geeft helaas geen toelating om te bejagen in de gebieden die zij beheren of in eigendom hebben. Vandaar dat ik minister Schauvliege naar een nieuwe stand van zaken vroeg in de commissie leefmilieu van 9 mei.

De minister is ervan overtuigd dat Natuurpunt de ernst van de situatie kent. In het overleg in de verschillende faunabeheerzones worden alle partners aan tafel gebracht en antwoorden gezocht op lokale problematieken. De consensus groeit, aldus de minister.

“Daarom pleit ik voor een constructieve voortzetting van deze faunabeheerszones en indien noodzakelijk voor bijkomend overleg met Natuurpunt en met het Agentschap Natuur en Bos om te komen tot een oplossing”, zegt Lydia Peeters. “We moeten namelijk zorgen voor een zo groot mogelijk jachtgebied, zeker in Limburg en de Antwerpse Kempen, waar het everzwijn sterk aanwezig is.

Bijkomende maatregelen en blik op Nederland

Peeters stelt verder dat we moeten blijven zoeken naar maatregelen om tot een juist beeld te komen van de huidige everzwijnpopulatie. “We weten dat die everzwijnen zich heel snel voortplanten met een exponentiële groei van de populatie als gevolg. Qua monitoring en beheer zijn er echter de laatste maanden geen doorbraken in onderzoek meer te melden, aldus de minister. In het najaar van 2017 zou er wel meer resultaat bekend zijn over een aantal lopende studies die ik zeker verder opvolg.”

“Tot slot heb ik al meermaals aangehaald dat men in Nederland al een heel stuk verder is. Daar heeft men enkele jaren geleden beslist dat er voor een heel groot gebied van Nederland een nultolerantie geldt voor het everzwijn. Er zijn maar een klein aantal gebieden, weliswaar juist grenzend aan onze provincie, waar dan wel een beperkt gedoogbeleid is voor de evers. Als we de kennis kunnen halen bij omliggende landen, moeten we die zeker meenemen, want anders vrees ik dat de populatie blijft toenemen, met alle gevolgen van dien”, besluit Peeters.

Het integrale verslag van de bespreking in de commissie van 9 mei vindt u hier.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief