Nieuws

4 maart 2015

Passende beoordeling

In het staatsblad van 27 februari verscheen de rondzendbrief over de ‘passende beoordeling’ van vergunningsaanvragen met gevolgen voor vogel- en habitatrichtlijngebieden. Deze brief was al een tijdje aangekondigd. Eindelijk zou ik zeggen. Deze rondzendbrief werd al en eind september 2014 en eind december 2014 aangekondigd. In de brief wordt toegelicht hoe een vergunningsaanvraag moet worden beoordeeld wanneer zij ‘een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone kan veroorzaken’, m.a.w. of en hoe een vergunningsaanvraag aan zulke passende beoordeling moet worden onderworpen. 

De rondzendbrief is o.a. gericht aan de gemeenten als adviesverlener of beslisser, maar eventueel ook als aanvrager van zulke vergunningen. En nu maar hopen dat deze passende beoordeling het vergunningenbeleid qua snelheid en eenvoud niet vertraagt…

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief