Nieuws

14 juni 2017

Positief advies voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Elerweerd

Op initiatief van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM) en cbva Steengoed Projecten werd in 2011 een projectvoorstel inzake projectgrindwinning ingediend bij het projectgrindwinningscomité (PGC) en vervolgens bij de Vlaamse regering. Het doel was tweeledig: natuurcreatie en rivierbeveiliging. De Vlaamse Regering keurde het projectvoorstel goed in 2013.

Inmiddels heeft de Vlaamse overheid een ontwerp Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan goedgekeurd en daaromtrent loopt momenteel het openbaar onderzoek tot 14 juli.

Het GRUP werd toegelicht in de gemeenteraad van 12 juni met als voorstel positief advies te verlenen.

Dit project werd steeds door de stad positief onthaald gezien de maatschappelijke meerwaarde. Met dit projectvoorstel wordt immers gezorgd voor een verbreding of verruiming van het rivierbed van de Maas en zorgt daarmee voor een betere beveiliging tegen hoge waterstanden. Er komt een weerdverlaging en tal van nevengeulen. Bij deze werken komt er grind vrij dat wordt afgevoerd via de aangelegde transportband die momenteel dienst doet voor het project Boyen-Veurzen, eveneens een rivierbeschermingsproject. .

Tegelijk wordt gezorgd voor extra natuurcreatie. Ruim 150 ha landbouwgebied wordt herbestemd naar natuurgebied. Dit natuurgebied sluit aan op de andere natuurgebieden en werd opgenomen in het project Rivierpark Maasvallei.

Daarnaast heeft het projectvoorstel ook aandacht voor het landschap en de erfgoedwaarden, het toerisme, en flankerende maatregelen voor de landbouw, waaronder een irrigatieproject. De stad dringt bijkomend aan op medegebruik voor zachte recreatievormen, waaronder wandelen, vissen, fietsen edm.

Op de gemeenteraad werd het project door iedereen positief onthaald, met uitzondering van de N-VA-fractie die aangaf tegen dit project te zijn.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief