Nieuws

21 december 2017

Burgers en architecten mogen niet de dupe zijn van een falend technisch systeem.

De inwerkingtreding, initieel voorzien voor 23.02.2017, werd reeds tweemaal uitgesteld (naar 1 juni 2017 en vervolgens naar 1 januari 2018) voor lokale besturen die er niet klaar voor waren. Dit maakt dat het nieuwe Omgevingsloket, voor provinciebesturen en een 6-tal lokale besturen hét digitaal platform is voor het behandelen van omgevingsvergunningen. Anderen besturen gebruiken nog het oudere DBA-platformen om alle vergunningen digitaal te behandelen. Evenwel kampen beide digitale platformen met problemen.

Gezien per 1 januari 2018 de energienormen (EPB) waaraan nieuwbouw moet voldoen verstrengen, is er momenteel een enorme piek in bouwaanvragen, en deze piek kunnen de digitale platformen niet aan. Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) spreekt over verschillende onwerkbare vertragingen en overweegt opnieuw een ingebrekestelling richting minister Schauvliege.

Ook het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem heeft echter recent een ingebrekestelling aan de Vlaamse administratie gestuurd omwille van de aanhoudende problemen met het digitale omgevingsloket, aldus Lydia Peeters. “In de plenaire vergadering van 20 december ondervroeg ik Minister Schauvliege over deze ontwikkelingen en hoe zij de recente problemen met het digitale loket voor bouwaanvragen (DBA) beoordeelt met de naderende inwerkingtreding van het omgevingsloket (OL) in het achterhoofd. Vanaf 1 januari 2018 wordt het Omgevingsloket namelijk het enige kanaal om een vergunningsaanvraag in te dienen en daarom is het uitermate belangrijk dat dit optimaal werkt”, aldus Peeters.

Minister Schauvliege antwoordde dat het DBA-loket wel werkt maar weliswaar traag door de vele aanvragen. Ze gaf tevens aan dat in november alle architecten werden gewaarschuwd dat er een piek zou volgen tegen eind 2017. Wat betreft het omgevingsloket gaf de minister aan dat uit stress- en capaciteitstesten moet blijken dat dit digitaal platform wel de grote toevloed en pieken zal aankunnen.

Lydia Peeters benadrukt dat de burger die wilt bouwen en de architecten die hun werk willen doen, geen slachtoffer mogen zijn van het falende digitale systeem. Het DBA-loket is inderdaad een eindig verhaal en per 1 januari 2018 zal iedereen actief zijn op het omgevingsloket. De administratie in Dilsen-Stokkem heeft echter heel wat problemen ervaren en maakt zich zorgen dat als per 1 januari 2018 nog ruim 300 andere besturen tot het digitale omgevingsloket toetreden, het systeem niet performant zal werken.

Minister Schauvliege erkent dat er dit jaar nog heel wat problemen zijn geweest en bedankt Lydia Peeters dat haar gemeente als één van de pioniers heeft willen optreden inzake de opstart van het Omgevingsloket. Daardoor zijn al heel wat problemen verholpen kunnen worden en zijn kinderziektes eruit gehaald.

Lydia Peeters benadrukt dat ze niet twijfelt aan de goede bedoelingen van de minister en haar administratie, maar wijst er op dat het omgevingsloket vandaag de dag al 4,7 miljoen euro heeft gekost en nog heel veel gebreken vertoont. Ze pleit ervoor dat er voor Vlaanderen radicaal digitaal een tandje wordt bijgestoken en herhaalt dat de burger of architect niet de dupe mag zijn van een falend technisch systeem. Daar moet dringend verandering in komen. Daarom geeft ze opnieuw de suggestie mee aan de minister om eventueel een nood- of turbomanager aan te stellen opdat het Omgevingsloket tijdig en optimaal zal werken! Het verslag van de vergadering leest u hier https://www.vlaamsparlement.be/plenaire-vergaderingen/1212880/verslag/1214874#

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief