Nieuws

18 mei 2017

Problemen DBA- en omgevingsloket blijven aanslepen

"Sinds alle professionelen verplicht hun dossier moeten indienen op het DBA-platform, worden steeds meer problemen gemeld met betrekking tot de behandeling van de digitale bouwaanvragen. Architecten melden dat het ingeven van dossiers enorm traag verloopt. Stedenbouwkundige diensten kunnen de digitale aanvragen niet of nauwelijks behandelen, laat staan afwerken. Dit met immense vertragingen en het niet halen van wettelijke termijnen tot gevolg. Ook het indienen via het Omgevingsloket, dat vanaf 1 juni 2017 de standaard zal zijn voor iedereen, vertoont nog tal van bugs, performantie- en stabiliteitsproblemen", aldus Lydia Peeters.

Tevens vernamen we recent dat ruim 500 architecten met juridische acties tegen de overheid dreigen. Ze willen de economische schade herhalen omdat het digitaal platform waarop ze bouw- en andere vergunningen verplicht moeten indienen, van geen kanten werkt. Het systeem van de digitale bouwaanvraag is onstabiel en niet performant.

De vrees bestaat dat ook de omgevingsvergunning die op 1 juni 2017 moet ingaan, dezelfde problemen zal kennen. Uit recente analyses blijkt immers dat ook dat platform niet functioneert, terwijl het binnen twee weken een verplicht kanaal wordt voor de architecten.

Ook de secretaris-generaal van het departement Omgeving geeft intussen zelf aan dat er een reëel risico blijft bestaan dat het omgevingsloket per 1 juni niet de noodzakelijke stabiliteit en performantie bereikt.

Lydia Peeters: "In de plenaire vergadering van 17 mei interpelleerde ik minister Schauvliege over deze problemen. Op de eerste plaats deel ik de zorgen en bekommernissen van de architecten. Er zijn heel wat problemen, zowel bij de digitale bouwaanvraag (DBA) als bij het omgevingsloket. Mijn gemeente is één van de weinigen die op 23 februari is ingestapt in het systeem van het omgevingsloket. Het werkt, maar het werkt lang niet feilloos. Wat dat betreft, moet ik aangeven dat sinds september 2016 steeds werd aangegeven dat het digitale omgevingsloket een performant systeem zal zijn. Nu verneem ik dat het hoofd van de administratie zegt dat men vermoedt dat tal van risico’s bestaan dat het systeem van het omgevingsloket per 1 juni 2017 toch niet de noodzakelijke performantie en stabiliteit zal hebben. Ik roep de minister dan ook op dringend eens een hartig woordje te spreken met de administratie. Waarom zou het eerst wel lukken en kondigt men nu, twee weken voor datum, aan dat het niet zal lukken? Als er toch wijzigingen aangaande de implementatie van het systeem worden voorgesteld, pleit ik ervoor dat de werklast voor de lokale besturen niet toeneemt. Zij moeten er finaal voor zorgen dat alles digitaal verloopt. Desgevallend stel ik voor dat er een turbomanager of een noodambtenaar wordt aangeduid om ervoor te zorgen dat we in het jaar 2017 toch eindelijk kunnen spreken van een feilloos en performant digitaliseringsloket", besluit Peeters.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief