Nieuws

26 februari 2015

Programmatische Aanpak Stikstof

Een ander actueel onderwerp in de Commissie Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening is de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS): vooral de Limburgse landbouwers worden vandaag geconfronteerd met de gevolgen van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) binnen het Natura 2000-programma. Ook hier gaat Lydia Peeters onvoorwaardelijk voor het behoud van de economische activiteit en rechtszekerheid voor bestaande landbouwbedrijven. Zij voelt zich hierin gesteund door de ondernemerszin en overlevingsmentaliteit van de Vlaamse landbouwers en neemt daarom elke gelegenheid te baat om hun belangen te verdedigen. Al in de commissie van 30 september pleitte Lydia Peeters voor duidelijkheid in deze moeilijke materie. In de commissie van 13 januari werd andermaal aangedrongen op de aangekondigde omzendbrief. Deze zou meer duidelijkheid moeten verschaffen aan lokale besturen... In de plenaire vergadering van 25/02/15 werd aangekondigd dat deze 'weldra' zal verschijnen in het Belgisch Staatsblad.

Lydia Peeters kon de bewuste omzendbrief - en lijvige bundel van 58 pagina's - al inkijken. Ze uitte vandaag de bedenkingen dat deze richtlijnen zeker niet het vereenvoudigd vergunningenbeleid ten goede zal komen! Iedereen roept om een snellere eenvoudig vergunningsbeleid, maar of dit er met deze voortoets en passende beoordelingsrichtlijnen zal komen, is een zeer grote vraag! Wordt alleszins opgevolgd. Voor een verslag van de laatste Commissie Leefmilieu waar Lydia in tussenkwam i v m de IHD en het PAS, klik hier.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief