Nieuws

24 oktober 2018

Renovatiewerken Aquafin & Rioleringswerken Vlessersweg

Aquafin NV is momenteel bezig met de renovatie van een bestaande riool en dit op volgende locaties:

  • langs de Boslaan voor het gedeelte tussen de Rijksweg en de Modelstad,
  • langs de Bekaertlaan het gedeelte tussen de Vilvertstraat en de Zetellaan;
  • de aanleg van een DWA leiding in de Vlessersweg op de aansluiting met de Boslaan.
  • Ter hoogte van de Zuid-Willemsvaart worden twee nieuwe inspectieputten gebouwd en een stuwput langs de Boslaan.

Plaatselijk worden de wegen opgebroken op het rioleringstracé en terug hersteld in hun oorspronkelijke toestand. Verspreid over het bestaande leidingtracé worden werkzones voorzien. Plaatselijk wordt ook de beplanting verwijderd en worden aan aantal hoogstammige bomen gekapt.

De werken zijn gestart op 27 augustus en zullen in totaal 13 maanden duren. Het verloop van dit project kan verder gevolgd worden op Aquafin (project 23160). https://www.aquafin.be/nl-be/mijn-omgeving/23160

Op een recent overleg met alle betrokken partijen werd verduidelijkt dat de Boslaan /N75 te allen tijde zal open blijven voor het verkeer en de werken dienen te gebeuren in een werfzone naast de rijweg. Wanneer deze werken worden uitgevoerd is nog niet duidelijk. De nodige signalisatievergunningen dienen tijdig aangevraagd.

Ook het stadsbestuur is momenteel bezig met de aanleg van bijkomende riolering en dit in Vlessersweg – Stemmendaal – Nijssenweg. Voor deze werken werd eerder een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Infrax. De werken zijn inmiddels aanbesteed en gestart op 22 oktober 2018. In de herfstvakantie zal de Vlessersweg opgebroken worden om de rioleringsbuizen en persleidingen te leggen.De rijwegverharding wordt nadien teruggelegd; Ook de waterleiding in de Vlessersweg wordt gelijktijdig vernieuwd.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief