Nieuws

15 mei 2017

Riolerings- en wegeniswerken in de Boyen in het najaar van start

Op 12 januari 2015 werd er tussen Infrax en de stad Dilsen-Stokkem een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarbij Infrax werd aangeduid als opdrachtgevend bestuur. De ontwerpopdracht en de opmaak van het bestek werden uitgevoerd door Geotec studiebureau.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 1.321.756,23 euro inclusief BTW, waarvan 1.081.717,43 euro ten laste van Infrax en 246.406,30 euro ten laste van het stadsbestuur.

De opdracht werd opgenomen in het investeringsbudget 2017 van de stad en zal gegund worden bij wijze van de open aanbesteding. Infrax werd gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem bij de gunning van de opdracht op te treden.

Met de aanleg van riolerings- en wegeniswerken in de Boyen komt de stad weer een stap dichter bij haar doelstelling om naar een volledig sluitende rioleringsgraad te gaan. Momenteel bedraagt de rioleringsgraad in Dilsen-Stokkem zo’n 96%.

De werken zullen aanvatten in de loop van september en zullen 100 werkdagen in beslag nemen.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief