Nieuws

15 februari 2018

Ruim helft Vlaamse gemeenten beschikt over goedgekeurd kerkenbeleidsplan

Het kerkenbeleidsplan vindt zijn oorsprong in de conceptnota van minister Bourgeois, “Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk” van 24 juni 2011. Een kerkenbeleidsplan wordt in de decreten omschreven als een “langetermijnvisie op de gebouwen van de eredienst”.

Naast het bestaan van een lokaal kerkenbeleidsplan als voorwaarde voor het verkrijgen van subsidies, zijn er nog andere redenen waarom het aanbevolen is een plan op te stellen. De toekomst van de parochiekerken is een dermate gevoelig thema dat het noopt tot eensgezindheid. Die eensgezindheid kan er enkel komen als resultaat van doorgedreven lokaal overleg in een sfeer van respect en vertrouwen.

Het Agentschap Onroerend Erfgoed vraagt een plan dat de verschillende punten uit de definitie van het Onroerenderfgoeddecreet behandelt, aangevuld met een attest van het bisdom en een gemeenteraadsbesluit. Een goedgekeurd kerkenbeleidsplan is tevens nodig om een erfgoedpremie te kunnen aanvragen. Gemeenten die een restauratiedossier voor een beschermde kerk indienden vóór 1 januari 2015, dienden voor 1 oktober 2017 over een goedgekeurd kerkenbeleidsplan te beschikken. Zo niet, werd hun dossier van de wachtlijst geschrapt en dienden zij een nieuwe aanvraag tot erfgoedpremie in te dienen volgens het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet.

Uit cijfers die Vlaams Parlementslid Lydia Peeters opvroeg aan Minister-President Bourgeois, blijkt dat van de 134 gemeenten die een restauratie voor een beschermde kerk indienden voor 1 januari 2015, er 130 tijdig een definitief goedgekeurd kerkenbeleidsplan hadden. 4 kerkenbeleidsplannen voldeden dus niet aan de gestelde voorwaarden op 1 oktober 2017, meer bepaald voor de gemeenten Beveren, Tielt-Winge, Peer en Gent. Er werden in totaal 5 dossiers geschrapt van de wachtlijst aangezien het in de gemeente Peer om 2 dossiers ging.

In totaal zijn er intussen 183 kerkenbeleidsplannen ingediend, waarvan er 155 volledig aan de regelgeving voldoen en waarvan er 13 principieel in orde zijn. Ook de stad Dilsen-Stokkem beschikt over een goedgekeurd kerkenbeleidsplan.

De opmaak en goedkeuring van kerkenbeleidsplannen In Vlaanderen is belangrijk omdat men lokaal moet nadenken over de toekomst van de kerken. Zo zijn er voorbeelden van kerken die ingevuld worden als turnzaal voor de plaatselijke school of die een nevenbestemming als bibliotheek krijgen. Er zijn tal van toepassingsmogelijkheden voor de herbestemming, al vergt dit vaak veel tijd, dialoog en financiële middelen.

Hier vindt u de vraag van Lydia een het antwoord van de minister.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief