Nieuws

3 oktober 2016

Ruimtelijke ontwikkelingen in Elen

Het heeft als doelstelling om de voorschriften van het bestaande GRUP te actualiseren. Daarnaast worden er twee projectzones voorzien. Enerzijds is er de projectzone Kapelhof, een sociale woonwijk van Ons Dak, waar een versoepeling van de bouwvoorschriften mogelijk wordt gemaakt en die op termijn ontwikkeld kan worden wanneer besloten wordt tot vernieuwing van de wijk. Anderzijds is er de zone Bergerkampstraat waar de stad, mee op vraag van de Kerkfabriek Elen, de zone voor openbaar nut zal omzetten naar een projectzone voor openbaar nut met nabestemming wonen. Daarvoor wordt bijkomend ingeschreven dat de nabestemming wonen pas ten vroegste na 20 jaar in werking kan treden. Na de voorlopige vaststelling van het GRUP door de gemeenteraad, moet het college van burgemeester en schepenen het GRUP gedurende 60 dagen onderwerpen aan een openbaar onderzoek. 

Binnenkort start de stad ook met de aanleg van het Helliniplein in het centrum van Elen. Aan de voorzijde van het gerenoveerde gemeentehuis en het nieuwe ontmoetingscentrum worden er een aantal parkeerplaatsen voorzien, alsook een buitenruimte voor evenementen, voldoende groenvoorzieningen, zitbanken en een deels overdekt petanqueveld.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief