Nieuws

18 juni 2018

Schapen zorgen voor natuurlijke begrazing op de Platte ledeberg

In het kader van het bosbeheersplan heeft het stadsbestuur reeds diverse natuurprojecten gerealiseerd. Eén ervan was de omvorming van het monotoon dennenbos in de vallei van de Platte Ledeberg naar een ecologisch waardevol open gebied dat dient als corridor tussen het Kruisven en de Vossenberg.

Na jarenlang inzet van machines als beheerder werd dit jaar voor het eerst gekozen om een schapenkudde in te zetten om dit waardevol gebied te beheren. Hiervoor werd gebruik gemaakt van het raamcontract van het Agentschap van Natuur en Bos dat ook elders in de Hoge Kempen, schapenbegrazing inzet als natuurvriendelijke beheermethode. De schapen, in totaal 318 dieren, zullen grazen in afgerasterde zones of begeleid door de herder en schaapshonden door dit gebied trekken van ruim 5 ha. De herder zorgt door het rondtrekken met de kudde dat er variatie in de heide ontstaat: op de begraasde plekken staat de heide kort en worden het gras en de jonge boompjes opgegeten, elders staat de heide en het gras hoog. Op de kort begraasde stukken krijgen andere planten kans om te groeien, waardoor er ook andere diersoorten te vinden zijn. Op die manier neemt de biodiversiteit toe. In totaal zal de kudde een 7-tal dagen verblijven in dit gebied om vervolgens verder te trekken in het Nationaal Park. De Stad hoopt op deze manier nog meer in te zetten op het kwaliteitsvol beheer van haar bossen die het FSC-label dragen, een internationaal keurmerk voor duurzaam beheerde bossen.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief