Nieuws

14 februari 2017

In Limburg is enkel Dilsen-Stokkem klaar voor de Omgevingsvergunning.

Volgende week donderdag, 23.02, treedt het Omgevingsdecreet in werking. Dit decreet dateert van april 2014 en zorgt voor de integratie van de bouw- en milieuvergunning in één omgevingsvergunning; Bedrijven zullen in de toekomst dus maar één aanvraag moeten doen en ook maar één openbaar onderzoek doorlopen.

Deze vereenvoudiging zorgt voor meer rechtszekerheid en vereenvoudiging. De vergunning krijgt bovendien een permanent karakter. Bij dit decreet werd ook resoluut gekozen voor digitalisering.

Het uitvoeringsbesluit van het decreet van april 2014 volgde in november 2015. Daarbij werd vastgelegd dat het omgevingsdecreet in werking zou treden per 23.02.2017 (één jaar na publicatie van het uitvoeringsbesluit).

Recent op 25.01.2017 werd een decreet gestemd in het Vlaams Parlement waarbij lokale besturen, die van oordeel zijn niet klaar te zijn voor de digitale omgevingsvergunning, de mogelijkheid krijgen om de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning als nog te verdagen naar 1 juni. Dit verzoek kan ingediend worden tot 14.02.2017.

In de commissie Leefmilieu vroeg ik Minister Schauvliege vandaag naar een stand van zaken rond de inwerkingtreding, dit gezien de oproep van onder meer VVSG, Softwareleveranciers en Ruimte Vlaanderen aan lokale besturen om een uitstel aan te vragen.

De Minister antwoordde dat 280 lokale besturen een uitstel hebben gevraagd tot 1 juni 2017.

4 lokale besturen hebben expliciet te kennen gegeven dat zij per 23.02.2017 zouden starten.Wellicht volgt morgen of overmorgen nog een repliek van de resterende lokale besturen.

Minister Schauvliege garandeerde dat het Vlaams omgevingsloket volledig operationeel en toegankelijk zal zijn voor lokale en provinciale besturen, en dat ook de koppeling voor lokale dossierbehandelingssystemen klaar zal zijn per 23.02.2017

In Dilsen-Stokkem zijn we er alleszins klaar voor: op de gemeenteraad van 13 februari werden vijf omgevingsambtenaren aangeduid en werd het retributiereglement Omgeving goedgekeurd. Vrijdag 10 februari besliste het college van burgemeester en schepenen om geen uitstel voor de inwerkingstreding aan te vragen.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief