Nieuws

22 januari 2015

Speed pedelec (...elektrische fiets tot 45 km/u)

De term speed pedelec raakt ook in België steeds meer bekend. In het woord pedelec zitten de Engelse woorden pedal en electric. De term speed spreekt voor zich. Anders dan de standaard e-bike of elektrische fiets stopt bij de speed pedelec de ondersteuning van de motor niet bij 25 km/uur maar pas bij 45 km/uur.

Vlaams Parlementslid Lydia Peeters peilde bij Minister Weyts, bevoegd voor Mobiliteit, o.a. naar het wettelijk kader van de speed pedelec. Navraag bij lokale handelaars had haar geleerd dat heel veel zaken i.v.m. de speed pedelec op zijn zachts gezegd nog niet duidelijk omschreven waren.

De Minister antwoordt op haar vraag betreffende de categorie waartoe een speed pedelec behoort dat deze thuishoort in de categorie L1e (bromfiets klasse B). Hij voegt eraan toe dat een gelijkvormigheidsattest conform Richtlijn 2002/24/EG moet afgeleverd worden. Bovendien is een rijbewijs categorie AM verplicht en er is een verplichte inschrijving voor nieuwe voertuigen vanaf 31/3/2014.

Er moeten nog heel wat zaken uitgeklaard worden op federaal niveau. Dit blijkt uit de bijkomende vragen die Lydia Peeters er nog aan toevoegde.

“Moet dergelijk voertuig aangegeven worden aan de verzekering?” vroeg het Vlaams Parlementslid uit Dilsen-Stokkem zich terecht af. De Minister laat weten dat het zeker aangewezen is om de aanschaf van een speed pedelec aan te geven aan de verzekeraar. De speed pedelec levert immers een deel van het vermogen door ‘het trappen’, terwijl de verzekeringsplicht in principe enkel geldt bij voertuigen waar het vermogen volledig door een motor wordt geleverd.

“Ook de helmdraagplicht is een federale bevoegdheid”, antwoordt de Minister op de voor de hand liggende vraag van de Open VLD-ster. In het kader van de omzetting van de Europese verordening nr. 168/2013 naar Belgisch recht wordt deze helmdraagplicht besproken. De mogelijkheid om de bestuurders van speed pedelecs te verplichten om een fietshelm te dragen in plaats van een bromfietshelm wordt momenteel ook onderzocht.

Ook het gebruik van het fietspad door speed pedelecs wordt nog besproken. Zoals voor bromfietsers klasse B het geval is, zal ook de speed pedelec in bepaalde gevallen gebruik kunnen of moeten maken van het fietspad.

Een andere federale bevoegdheid is de verantwoordelijkheid bij de verkoop van speed pedelecs. Als liberaal Parlementslid is zij immers begaan met de ‘meestal’ zelfstandige fietsverkoper. De Minister antwoordde hieromtrent dat de FOD Economie recent nog onderzoek uitvoerde naar de documenten die bij de verkoop van elektrische fietsen worden afgeleverd. Hierbij werden heel wat tekortkomingen vastgesteld. De producenten kregen een waarschuwing en werden gevraagd om fietsen en documenten in orde te stellen met de wetgeving.

Tenslotte gaat Lydia Peeters volledig akkoord met de stelling dat de speed pedelec een plaats verdient in het toekomstig woon- en werkverkeer. De uitbouw van een netwerk van fietssnelwegen in congestiegevoelige regio’s krijgt meer en meer vorm. De fietsostrades zullen zich uitstekend lenen voor langere afstanden met elektrische fietsen zoals de speed pedelec.

Zij blijft het dossier verder opvolgen zodat de speed pedelec een ‘veilige’ toekomst tegemoet kan zien.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief