Nieuws

13 november 2015

Stad brengt weldra 5 nieuwe bouwkavels op de markt

Stad Dilsen-Stokkem brengt samen met het OCMW van Tongeren 5nieuwe bouwkavels op de markt.  De gemeenteraad gaf op 9 november groen licht voor de verkaveling en de gratis grondafstand.

Het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem zet al jarenlang in op betaalbare bouwkavels. Binnenkort worden opnieuw 5 betaalbare bouwkavels op de markt gebracht, ditmaal gelegen aan de Hoogbaan in Rotem.

Op 25 januari van dit jaar sloot de stad Dilsen-Stokkem een samenwerkingsakkoord met het OCMW van Tongeren om een bouwperceel te ontsluiten en te verkavelen. Het perceel is eigendom van het OCMW van Tongeren en wordt in het kader van het grond- en pandenbeleid nu in een verkaveling opgenomen.

Met deze verkaveling wordt het perceel opgesplitst in 5 bouwkavels met een oppervlakte van gemiddeld  6,5 are.

De bouwkavels zullen in de loop van 2016 verkocht worden overeenkomstig het stedelijk toewijzingsreglement, dat goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 11 april 2002. Ditzelfde reglement was ook al van toepassing bij eerdere verkavelingen zoals de Brammert, Achter de Secretariswoning en Heilderveld. 

De prijs werd in de samenwerkingsovereenkomst vastgesteld op 120 euro/m²

De start van de verkoopprocedure zal weldra bekend gemaakt worden. Burgemeester Lydia Peeters: “Betaalbaar wonen blijft een belangrijk stokpaardje voor Dilsen-Stokkem. Ons toewijzingsreglement heeft al vele malen zijn nut bewezen en veel jonge gezinnen in onze stad aan een betaalbare bouwkavel geholpen. We zijn dan ook erg verheugd dat we opnieuw enkele bouwplaatsen op de markt kunnen brengen, met dank aan het OCMW van Tongeren voor de samenwerking.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief