Nieuws

12 oktober 2017

​Stad participeert aan vrijwillige ruilverkaveling Molenveld van de VLM

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) heeft initiatief genomen om in het gebied ‘Molenveld’ te Rotem, een vrijwillige ruilverkaveling op te starten. Het gaat om een agrarisch gebied van 53 ha gelegen tussen de Molenweg, de voetbalterreinen van Rotem, De Broeken en de Hoogbaan

Via deze ruilverkaveling wil de VLM de eigendoms- en gebruikspercelen in het gebied op vrijwillige basis ruilen om zo een betere landbouwstructuur te realiseren. De VLM contacteerde alle betrokken eigenaars en zorgde tevens dat er schriftelijke akkoorden van alle eigenaars en gebruikers konden voorgelegd worden.

Ook de stad Dilsen-Stokkem is betrokken partij in dit project enerzijds als grondeigenaar en anderzijds als verantwoordelijke voor de landbouw- en buurtwegen;

Door de voorziene ruiling krijgt de stad een aantal percelen aansluitend aan natuurgebied ‘De Broeken’ toebedeeld alsook de percelen rond het ‘schuttenlokaal’ van Rotem blijven in eigendom van de stad.

Verder worden er nieuwe landbouwwegen voorzien die worden aangelegd in steenslag en opgenomen in het openbaar domein van de stad Dilsen-Stokkem. De stad neemt een deel van de kosten voor aanleg van die nieuwe wegen ten laste, meer bepaald een bedrag van 33.000 euro incl. BTW.

De oorspronkelijke buurtwegen die doorheen het gebied lopen dienen afgeschaft te worden; Dit gebeurt deels door de ruilverkaveling. De delen van de buurtwegen die net buiten het ruilverkavelingsblok gelegen zijn, eveneens afgeschaft worden via de normale procedure.

Binnen de ruilverkaveling dienen verder nog enkele bomenrijen gekapt te worden en op een andere locatie gecompenseerd te worden. De stad neemt deze boscompensatie ten hare laste en zal 15a56ca laten bebossen door VLM op de haar toebedeelde percelen in de nabijheid van de Broeken. Er wordt tevens een afrastering geplaatst op kosten van de stad;

De ruilverkaveling zal finaal goedgekeurd moeten worden door de Minister van Leefmilieu.

Uit mijn schriftelijke vraag nr. 986 dd. 3 oktober 2017 blijkt dat in de periode 2014 tot op heden slechts zeer weinig ruilverkavelingen in der minne konden gerealiseerd worden en dan wel enkel in onze gemeente, zo blijkt uit onderstaand kader.

Zo werd eerder werk gemaakt van de vrijwillige ruilverkaveling Graskamp, en nu met Molenveld. Het is aan de Minister om snel werk te maken van de ruilakte.

Tabel 1
Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief