Nieuws

29 februari 2016

Stad verdeelt 28.000 euro subsidies programmatie op locatie

De subsidies worden uitgekeerd aan de verenigingen na het indienen van de nodige verantwoordingsstukken waaruit een cofinanciering blijkt (2/3 inbreng van de vereniging en 1/3 geplafonneerde subsidie stad). 

In het budget van het stadsbestuur van 2016 werd hiervoor een totaal subsidiebedrag van 28.000 euro voorzien.

De subsidies voor programmatie op locatie voor de maanden januari en februari 2016 werden reeds goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 27 november 2015;

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief