Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken

Stad verdeelt 28.000 euro subsidies programmatie op locatie

Deel: LinkedIn

​Het college van burgemeester en schepenen heeft tijdens de zitting op 19 februari goedkeuring gehecht aan de verdeling van subsidies voor programmatie op locatie aan de aanvragende verenigingen van Dilsen-Stokkem, voor de periode maart-december 2016

De subsidies worden uitgekeerd aan de verenigingen na het indienen van de nodige verantwoordingsstukken waaruit een cofinanciering blijkt (2/3 inbreng van de vereniging en 1/3 geplafonneerde subsidie stad). 

In het budget van het stadsbestuur van 2016 werd hiervoor een totaal subsidiebedrag van 28.000 euro voorzien.

De subsidies voor programmatie op locatie voor de maanden januari en februari 2016 werden reeds goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 27 november 2015;