Nieuws

15 november 2017

Stadsbestuur investeert veel in verkeersveiligheid schoolomgeving Dilsen

Het stadsbestuur benadrukt dat er de afgelopen jaren niet alleen diverse investeringen gedaan werden in de omgeving, maar ook heel wat projecten in samenwerking met het stedelijk onderwijs focussen op een veilige verkeersdeelname van de schoolgaande jeugd.

Investeringen in infrastructuur

Om de veiligheid van de fietsers in de omgeving van de scholencampus te verbeteren, werd de Schoolstraat aangelegd als fietsstraat, kwamen er fietssuggestiestroken en werden de kruispunten Vlessersweg-Schoolstraat en Borreshoefstraat-Spileind aangepast. Verder werden er ook nieuwe verkeerslichten geplaatst aan de kruising Rijksweg-Borreshoefstraat en werd het Koning Boudewijnplein heraangelegd met extra parkeerplaatsen en een autovrije zone voor fietsers en voetgangers aan de zijde van de basisscholen en de humaniora. Auto’s worden omgeleid via de weg aan de sporthal. Ook werden er bijkomende parkeerplaatsen voorzien aan de Borreshoefstraat ter hoogte van STEBO en ’t Schakeltje, de bibliotheek en het administratief centrum.

Het spreekt echter voor zich dat het werk hiermee niet af is en er blijvende inspanningen nodig zijn om de veiligheid te verhogen. De volgende werken staan de komende maanden nog op het programma:

  • De aanleg van het centrumplein, waarbij een grote autovrije zone ontstaat tussen scholen, bibliotheek en Spileind;
  • De heraanleg van de Europalaan tussen het centrumplein en de kerk, met nieuwe brede fietssuggestiestroken;
  • Het doortrekken van het dubbelrichtingsfietspad langs de Europalaan (van aan de Humaniora tot aan het centrumplein);
  • De heraanleg van de Bloemendaal met fietssuggestiestroken;
  • Het verhogen van de oversteekbaarheid van de Europalaan t.h.v. de Witte Kapel: onderzoek naar locatie voor veilige voetgangers- en fietsoversteekplaats (voor schoolgaande jeugd uit de wijk Hoefkamp, Kantonsweg…);
  • 80 extra parkeerplaatsen achter de kerk (site Heilderveld);

Samenwerking met en acties door de scholen

De stad Dilsen-Stokkem is een Octopusgemeente en heeft het charter ‘Schoolomgeving 2.0’ ondertekend. Het stadsbestuur engageert zich dan ook om mee te blijven bouwen aan veilige, groene, duurzame schoolomgevingen, waarbij intense aandacht gaat naar samenwerken met de scholen. Er worden diverse acties, campagnes en maatregelen georganiseerd om kinderen op een veilige en duurzame manier van en naar school te laten gaan.

Voor het schooljaar 2017-2018 betaalde de stad het lidgeld van de scholen om deel te nemen aan de STRAP-dag en de FLITS-actie, acties om kinderen op een duurzame, maar vooral ook veilige en goed zichtbaar manier deel te laten nemen aan het verkeer. Tevens organiseren we jaarlijks verkeersparken en lieten we ook dit jaar weer de Mobibus naar Dilsen-Stokkem komen.

Uiteraard besteden ook de scholen zelf heel wat aandacht aan veilig verkeer. Elke leerling van SBS 1&2 krijgt een fluohesje, de kleuters leren fietsen via loopfietsjes en er zijn heel wat verkeerslessen en lessen rond zichtbaarheid tijdens het verkeer. Daarnaast participeren de scholen ook nog in projecten als het fietsexamen van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, de Bokkerijder, ‘Kijk ik fiets’ of ‘Helm op fluo top’. De Stedelijke Humaniora bouwt verder op deze insteken, met o.a. specifieke themalessen over de fiets en verkeersveiligheid.

Verder staat ook de vernieuwing en uitbreiding van een overdekte fietsenstalling voor de basisscholen van Dilsen op het programma. Deze zal in 2019 gerealiseerd worden, de nodige kredieten hiervoor werden opgenomen in het budget.

Tot slot worden ook de ouders aangespoord om zoveel mogelijk met de fiets te komen. Want uiteindelijk dienen zij het voorbeeld te geven.

Het stadsbestuur hoopt dan ook dat ouders, kinderen en leerkrachten overtuigd kunnen worden om vaker met de fiets te komen of alternatieve vervoersmiddelen te gebruiken om zo de verkeersdrukte in onze schoolomgeving en het centrum te beperken en iedereen veilig naar school te kunnen laten gaan. Ook hoffelijk gedrag van alle weggebruikers en het respecteren van de verkeersregels moet hiertoe vanzelfsprekend bijdragen.

Het stadsbestuur zelf voorziet in 2018 alvast een verhoging van de fietsvergoeding van 0,15 naar 0,23 euro per km om ook haar eigen personeel aan te moedigen zich meer met de fiets te verplaatsen.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief