Nieuws

14 maart 2016

Stadsbestuur brengt 14 bouwkavels op de markt

Het college hechtte goedkeuring aan de procedure, het bepalen van de inschrijvingstermijn, de publicatie in de kranten en de datum van de toewijzingsvergadering. Alle info vindt u in onderstaande tabellen.

De minimale verkoopwaarde van de bouwkavels wordt geschat op 120€/m². Verder wordt vastgelegd dat twee natuurlijke personen die een gezamenlijke kandidatuur stellen, geen bloedverwant van elkaar mogen zijn in de eerste of tweede graad;

Overzichtstabel:

volgnr.        adres lotnr. oppervlakte       prijs
1 Hoogbaan 28D 1 6a01ca 72.120 euro
2 Hoogbaan 28C 2 6a02ca 72.240 euro
3 Hoogbaan 28B 3 6a03ca 72.360 euro
4 Hoogbaan 28A 4 6a04ca 72.480 euro
5 Hoogbaan 28 5 6a95ca 83.400 euro
6 Kersenweg 5A 1 5a40ca 64.800 euro
7 Kersenweg 5 2 5a41ca 64.920 euro
8 Kersenweg 3A 3 5a32ca 63.840 euro
9 Kersenweg 3 4 5a22ca 62.640 euro
10 Kersenweg 1C 5 5a13ca 61.560 euro
11 Kersenweg 1B 6 5a04ca 60.480 euro
12 Kersenweg 1A 7 4a95ca 59.400 euro
13 Kersenweg 1 8 4a81ca 57.720 euro
14 Korverstraat 35 47 7a 45ca 89.400 euro

Timing verkoop bouwplaatsen 2016

Data Procedurestap


11 maart 2016  CBS: start procedure, bepalen inschrijvingstermijn, publicatie kranten en datum  toewijzingsvergadering
Nieuwsbrief maart publicatie nieuwsbrief
maart 2016 Website aanpassen
maart 2016 Publicatie HBVL en Het Nieuwsblad
5 april-4 mei 2016 Inschrijvingstermijn
5 - 12 mei 2016 Termijn kennisgeving dossier volledig / onvolledig + mogelijkheid om ontbrekende stukken bij te brengen
13 mei 2016 Onderzoek kandidaturen - weerhouden / niet weerhouden - niet weerhouden kandidaten kunnen 14 dagen vanaf dag volgend op betekening bezwaar indienen
13 mei 2016 Aangetekend verzenden aan weerhouden/niet weerhouden kandidaten + uitnodiging toewijzingsvergadering
14 - 27 mei 2016 Bezwaartermijn niet weerhouden kandidaten
3 juni 2016 Uitspraak bezwaar - rangschikking kandidaat-kopers
3 juni 2016 Schriftelijk betekenen rangschikking
4 – 17 juni 2016 Bezwaartermijn rangschikking
24 juni 2016 Uitspraak bezwaar rangschikking
30 juni 2016-19u Toewijzingsvergadering
8 juli 2016 Goedkeuring verkoopbeloften

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief