Nieuws

20 augustus 2018

Stand van zaken werken plein ‘Ter Motten’

Reeds geruime tijd is het stadsbestuur bezig met de realisatie van een nieuw plein in het centrum van Dilsen. Hiervoor werd reeds jaren geleden een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt en werden percelen aangekocht. Het is een ambitieus project waar we het centrum van Dilsen verder mee willen uitbouwen en op de kaart zetten.

Het plein is grotendeels autovrij en een culturele en commerciële ruimte. De herinrichting van het centrum dient tevens om het fiets- en voetgangersverkeer in de omgeving van de scholencampus zo veilig mogelijk te maken. Dagelijks komen immers meer dan 2.000 leerlingen hier naar school.

Met een veilige schoolomgeving proberen we ook zoveel mogelijk mensen te stimuleren om per fiets of te voet naar school en werk te komen. Hoe meer mensen met de fiets of te voet komen, hoe veiliger de schoolomgeving wordt. Daarom wordt het oostelijk deel van het plein autovrij gemaakt. Het nieuwe plein grenst immers aan de Stedelijke Humaniora, meer bepaald aan de ingang van de fietsenstalling. Door het plein autovrij te maken, ontstaat er een veilig verblijfsgebied voor zowel de leerlingen die per fiets de school verlaten als voor de leerlingen die met de bus komen.

Het westelijk deel van het plein is overrijdbaar in één richting. Hier zijn 22 autoparkeerplaatsen en bus parkeerstroken voor de 6 schoolbussen van de stedelijke humaniora. Deze bus parkeerstrook is zodanig ingericht dat het in en uitstappen gebeurt aan het autovrijgedeelte van het plein, dit ter beveiliging van de schoolgaande jeugd; De luifel zorgt hier voor een overdekte wachtplaats.

Ook voor de bewoners van Dilsen ontstaat er een aangename verblijf- en ontmoetingsplek, midden in het centrum, met groen en open ruimte, om rustig op een bank te zitten of waar kinderen kunnen spelen.


Op 2 oktober 2017 werd opdracht gegeven aan aannemer Wegenbouw Martin uit Bocholt om de werken uit te voeren voor de inrichting van een centrumplein, conform het ontwerp opgemaakt door Geotec.

We zijn thans ruim 120 werkdagen verder en de werken komen in finale fase.

De komende weken wordt volop gewerkt aan het podium en de luifel. Het podium geeft het culturele deel van het plein weer.Het wordt eveneens in beton uitgevoerd zoals het gehele plein maar ligt ruim een halve meter en trapsgewijs hoger dan het plein zelf.De luifel breekt het plein en is als het ware een afdak tegen weer en wind.

Verder werd ook beslist om het bestaand fietspad vanaf het plein richting Rijksweg volledig aan te leggen met nieuwe betonstraatstenen, zodat alles één geheel volgt.

Inmiddels werd ook een aanbestedingsprocedure gestart voor groenaanleg en voor zitmeubilair op het plein.

Nog voor de schoolpoorten opengaan, zal het plein open gesteld worden met uitzondering van de werkvakken.

Weldra volgt nog een duidelijke verkeersignalisatie voor de schoolgaande jeugd en hun ouders;

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief