Nieuws

7 februari 2017

Start tweede fase fietspad Hoeveweg

Er werd begonnen met het kappen van bomen langs de Hoeveweg, om op die manier de nodige plaats te maken voor de aanleg van het nieuwe fietstracé. Er wordt een iets bredere zone gekapt, een zogenaamde mantel zoom, om ook ruimte te creëren voor bijzondere diersoorten zoals de gladde slang en rugstreeppad.

Deze nieuwe fietsverbinding kadert in het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Hoeveweg, dat werd goedgekeurd op 15 februari 2012. De doelstelling van dit GRUP is de realisatie van een nieuwe fietsverbinding over de oude Hoeveweg. Eens onder de spoorweg door volgt het nieuwe fietspad de Hoeveweg, de historische verbindingsweg tussen As en Lanklaar. Het fietspad passeert dan chateau De Litzberg en het verblijfsrecreatiepark Terhills. Vervolgens takt het fietspad aan op de tuikabelbrug over het kanaal, net ten zuiden van de historische site Tivoli. Vanuit Lanklaar centrum loopt de fietsverbinding tenslotte over bestaande wegen tot aan Maascentrum de Wissen te Stokkem.

De stad Dilsen-Stokkem heeft reeds op 25 november 2016 een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning bekomen voor de aanleg van de fietsverbinding, de doortrekking van de Nationaal Parklaan en de aanleg van een parking ten westen van de Vulexplas.

De kappingen langs de Hoeveweg zullen een aantal weken in beslag nemen en klaar zijn tegen uiterlijk 1 maart. Het nieuwe fietspad zal door verschillende partijen gefinancierd worden, waaronder de stad, het Agentschap Wegen en Verkeer, Toerisme Vlaanderen en Limburg Sterk Merk.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief