Nieuws

2 augustus 2016

Studie voor een eco-recreaduct over de N75

Een aantal maanden geleden konden we in de pers lezen dat er over de N75 (Boslaan) in Dilsen-Stokkem een eco-recreaduct gebouwd zal worden. Dit eco-recreaduct zou tegen 2019 ervoor moeten zorgen dat zowel dieren als fietsers, ruiters en voetgangers makkelijker de gewestweg kunnen oversteken.

In de streefbeeldstudie van de N75, die dateert van eind 2005, is er al sprake van een ecoduct, alsook in het masterplan voor het Nationaal Park Hoge Kempen.

Tot op heden heeft het stadsbestuur nog geen plannen gezien hieromtrent.

In het verleden vroeg ik de bevoegde ministers al meermaals naar een overzicht van de zogenaamde ontsnipperingsprojecten waarbij diverse eenheden natuurgebied met elkaar in verbinding worden gebracht ten behoeve van de fauna en flora.

Voorbeelden van deze ontsnipperingsprojecten zijn onder meer ecoducten en -tunnels, maar ook ecorasters en wilddetectiesystemen.

De ecorasters die ingevolge mijn pleidooi en verzoeken aan de bevoegde ministers, geplaatst zijn aan de N75, zijn tevens een belangrijke bijdrage aan de verkeersveiligheid

In antwoord op mijn vraag aan de minister van Mobiliteit rond de toekomstig geplande maatregelen op onze gewestwegen, kon ik vernemen dat wat betreft het eco-recreaduct over de N75,er een ontwerpstudie rond de haalbaarheid in aanbesteding is. Hopelijk krijgt dit een gunstig gevolg, gezien de meerwaarde voor mens en dier in onze regio.

Hieronder het overzicht van de geplande maatregelen:

LocatieTypeEcorastersGeraamde kostprijsStand van zakenTiming
Limburg
N771 - Bergerven te Dilsen/OpoeterenEco-Fietsverbinding/ecovalleiNog te bepalen2.000.000 euroOntwerp en bestek afgewerkt.Wachten op uitspraak rond dispuut over huur van de spoorwegberm door Dilsen-Stokkem2017
E314 Mechelse Heide te MaasmechelenEcovalleiReeds aanwezigNog niet gekendIn onderzoekNog niet gekend
E314 Mechelse Heide te MaasmechelenAanpassing brug toeristische wegReeds aanwezigNog niet gekendBestek in opmaak2017
N75 Dilsen-StokkemEco-recreaductNog te bepalen5.000.000 euroBestek ontwerpstudie in opmaakStudie 2017
N75 Dilsen-StokkemInrichting onderdoorgang kolenspoorReeds aanwezig40.000 euroIn onderzoekNog niet gekend
N75 Dilsen-StokkemEcokokers voor kleine dierenReeds aanwezig350.000 euroIn onderzoekNog niet gekend
N75 Dilsen-StokkemEcotunnel met medegebruik zachte weggebruikersReeds aanwezig1.250.000 euroIn onderzoekNog niet gekend
N73 Bosland te Hechtel-EkselWilddetectiesysteemOnderdeel van het systeem. Verder te bepalen760.000 incl nazorg en opvolgingIn onderzoekNog niet gekend
E313Dassenrasters91.000 euroHeraanleg 2016

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief