Nieuws

9 mei 2018

Terugkeer van de wolf in Vlaanderen - Soortenschadebesluit uitgebreid

In het Soortenbesluit wordt bepaald welke soorten dieren en planten beschermd zijn in het Vlaamse Gewest en welke wettelijke gevolgen verbonden zijn aan die beschermde status.

Begin 2018 werden namelijk twee zwervende wolven in Vlaanderen opgetekend. Dit is de eerste zekere aanwezigheid van de soort in 150 jaar. Hiermee gepaard ontstaat ook potentiële schade, met name onder de vorm van het doden of het verwonden van schapen.

De wolf is een Europees beschermde soort, opgenomen in het Soortenbesluit. Als beschermde soort kan worden voorzien in een rechtsbasis voor het vergoeden van belangrijke en aantoonbare schade aan gewassen, vee, bossen of visserij.

Opgelopen schade zal makkelijker te vergoeden zijn

“Met de uitbreiding van het soortenschadebesluit schrapt de Vlaamse Regering onder meer de noodzaak tot het hebben van een landbouwernummer voor wat betreft schade veroorzaakt aan de voor de landbouw nuttige dieren”, zegt Vlaams parlementslid Lydia Peeters die de actualiteit hieromtrent van nabij heeft opgevolgd. Hierdoor kunnen ook hobby-schapenhouders die niet over een landbouwernummer beschikken in aanmerking komen voor vergoeding van de opgelopen schade.

De definitie van “voor landbouw nuttige dieren” behelst een limitatieve opsomming van volgende soorten: runderen, varkens, paardachtigen, schapen, geiten, hertachtigen, pluimvee, loopvogels, konijnen en honden.

Met deze wijziging van het soortenbesluit wordt tevens het eigen risico van 5% van het bedrag van de vastgestelde schade voor schade veroorzaakt door een wolf of lynx geschrapt. De franchise van 50 euro wordt wel behouden.

Deze principiële beslissing moet nu verder door de Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, worden uitgewerkt.

In bijlage vindt u het integrale besluit terug.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief