Nieuws

24 oktober 2018

Uitspraken Vlaamse bouwmeester zorgen opnieuw voor verontwaardiging

Minister Schauvliege beaamt dat de regelgeving Ruimtelijke Ordening complex is en dat er daarom voor gekozen is de codextrein en het Instrumentendecreet fel te vereenvoudigen en in te zetten op transparantie en gebruiksvriendelijkheid. Ze is het echter niet eens met de bouwmeester wanneer hij zegt dat de ruimtelijke ordening op een manier tot stand komt die niet goed is. “Een standpunt dat ik alleen maar kan bijtreden”, zegt Vlaams Parlementslid Lydia Peeters.

Nog volgens de minister is de Vlaamse generieke regelgeving voldoende kaderstellend voor de lokale besturen om een goed eigen ruimtelijk beleid te voeren enerzijds en zich anderzijds te moeten inschrijven in de principes die van bovenaf worden geregeld in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Een bananenrepubliek ziet de minister dus zeker niet. Dat is een brug te ver.

Lydia Peeters is blij dat ook de minister deze uitspraken van de Vlaamse Bouwmeester weerlegt. “Zoals wel vaker schuwt hij ook nu weer de felle uitspraken niet waarmee hij heel wat mensen onterecht schoffeert”, aldus Peeters, die hier zelf ook een schriftelijke vraag over heeft gesteld aan de Minister-President.

“Ik ben een groot voorstander en pleitbezorger van de lokale autonomie. Heel wat lokale besturen voeren, net zoals de Vlaamse administratie, hun werk heel nauwgezet en terdege uit, ondanks wat de bouwmeester hier weer meent te moeten zeggen”, besluit Lydia Peeters.

Het verslag van de vraag om uitleg in de commissie vindt u hier:

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1277192/verslag/1278161

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief