Nieuws

17 maart 2018

Vanaf 1 juni verlaagt de koopbelasting voor een gezinswoning

Reeds eerder gaf de Vlaamse regering groen licht aan een ontwerpdecreet tot verlaging van de koopbelasting; Dit ontwerpdecreet werd voor advies overgemaakt aan de Raad van State en zal weldra ter goedkeuring voorgelegd worden aan het Vlaams parlement.

In het ontwerpdecreet werd expliciet toegevoegd dat de nieuwe regels zullen gelden voor verkoopovereenkomsten vanaf 1 juni. Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein: ‘We willen de burgers duidelijkheid en rechtszekerheid bieden. We hebben de hervorming zo snel als mogelijk goedgekeurd. Het dossier gaat nu naar het parlement, we zullen vragen om dit dossier spoedig te behandelen. Zo zal de verlaging van de koopbelasting voor de gezinswoning vanaf 1 juni een feit zijn.’

Lager, eerlijker en eenvoudiger

Zoals eerder beslist gaat het tarief voor de gezinswoning van 10 naar 7 procent, met een extra korting voor bescheiden woningen. Voor huizen tot 200.000 euro betaal je geen registratierechten op de eerste schijf van 80.000 euro, en krijg je dus een extra korting van 5.600 euro. Voor woningen of appartementen in de Vlaamse rand of in de kernsteden (Aalst, Antwerpen, Boom, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout en Vilvoorde), krijg je de korting tot een aankoopprijs van 220.000 euro.

Wat je al betaald hebt aan koopbelasting ‘neem je mee’ naar een volgende gezinswoning en moet je dus niet opnieuw betalen. Het plafond van dat bedrag blijft behouden op 12.500 euro, maar wordt voortaan geïndexeerd. ‘Zo versterken we de arbeidsmobiliteit’, aldus Bart Tommelein. Wie zijn of haar gezinswoning energetisch renoveert betaalt slechts 6 procent. En wie onroerend erfgoed koopt om er zelf in te wonen betaalt een tarief van 1 procent, op voorwaarde dat hij/zij binnen de vijf jaar 6 procent van de aankoopprijs opnieuw investeert.

‘We verlagen de belasting voor de gezinswoning. We geven een korting voor écht bescheiden woningen en niet langer op basis van het verouderde kadastraal inkomen. We vereenvoudigen het huidige, ingewikkelde systeem. We kiezen dus voor een lagere, eerlijkere en eenvoudigere belasting’, besluit de minister.

Lydia Peeters juicht dit initiatief toe: "Deze belastingverlaging zal meer mensen de mogelijkheid bieden een eigen woning te verwerven, en dat kunnen we alleen maar mee instemmen."

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief