Nieuws

3 juli 2017

Vergoedingsregeling voor eigenaars van gronden in watergevoelig openruimtegebied

Signaalgebieden zijn nog niet ontwikkelde gebieden met een harde gewestplanbestemming (woongebied, industriegebied,...) die een functie kunnen vervullen in de aanpak van wateroverlast omdat ze kunnen overstromen of omdat ze omwille van specifieke bodemeigenschappen als een natuurlijke spons fungeren.

Voor een aantal signaalgebieden, waar het risico op wateroverlast groot is, wenst de overheid een bouwverbod op te leggen en deze gebieden te herbestemmen.

"Een dergelijke regeling kan maar, mits een volwaardige procedure van inspraak en compensatie met het oog op rechtszekerheid", aldus Lydia Peeters. Zij wil vermijden dat er dezelfde fout zou gebeuren als bij de boskaart, waarbij de Vlaamse regering een kaart opstelt met als implicatie dat er een bouwverbod volgt en dat heel wat eigenaars plots geconfronteerd werden met een enorm waardeverlies van hun (bouw)grond.

Vlaams volksvertegenwoordiger Lydia Peeters: “De regeling die voorgesteld werd in het ontwerp van decreet van de Codextrein gaf eerst geen garantie op een planschaderegeling indien deze gronden niet meer bebouwd mogen worden. Er was hieromtrent overigens ook heel wat kritiek van SARO, de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening, de Vlaamse Confederatie Bouw en de Vastgoedsector. We zijn steeds blijven ijveren voor volwaardige compensaties en rechtszekerheid. Dit zou volgens ons perfect kunnen via het instrumentendecreet dat de Vlaamse regering reeds geruime tijd aankondigt.“

Wat wordt er nu voorgesteld?

Inmiddels werd er consensus gevonden om een amendement in te dienen op de codextrein. Dit amendement bepaalt dat de Vlaamse regering slechts over kan gaan tot het aanduiden van de signaalgebieden welke ze wenst te herbestemmen naar “overig groen”, zodra er zicht is op een volwaardige en billijke compensatie. Met andere woorden dient er eerst een vergoedingsregeling voor particuliere eigenaars uitgewerkt, vooraleer men een gebied bouwvrij kan verklaren. Uiteraard impliceert dit inspraak en duidelijkheid.

Lydia Peeters besluit: “We zijn tevreden met deze aanpassing die de rechtszekerheid voor eigenaars van gronden die in watergevoelig openruimtegebied liggen moet garanderen. We hopen daarom op een snelle uitwerking van deze volwaardige vergoedingsregeling.“

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief