Nieuws

30 september 2017

Woonwijk Hoefkamp wordt verfraaid

Openbaar groen in woonwijken biedt tal van voordelen. Het zorgt voor rust, schaduw, een gezonde lucht en een aangename woonomgeving. Bij de aanleg van de wijk Hoefkamp zijn destijds heel wat (straat-)bomen aangeplant. Op sommige plaatsen zijn deze bomen volledig ‘uit de kluiten’ gewassen. Een aantal bomen zorgt plaatselijk voor opgeduwde stoepen, beperkte verlichting en soms zwaar overhangende takken.

Daarom heeft het stadsbestuur onlangs een kapvergunning aangevraagd en ontvangen voor het verwijderen van 113 bomen in de wijk Hoefkamp. Aan deze kapvergunning is uiteraard wel een voorwaarde van heraanplanting gekoppeld. Op een infovergadering van 25 september werden alle bewoners uitgenodigd om kennis te nemen van de plannen en om hierover van gedachten te wisselen.

In een eerste fase zullen nieuwe bomen worden gekapt en aangeplant in de Lodderkuil, Saalweg, gedeelte Kolderstraat, A. Rodenbachstraat en Lichtstraat. Er werd gekozen voor diverse soorten van bomen waaronder Winterlinde, Krentenboom, Amberboom, Bolesdoorn, Haagbeuk en Pluimes. Per straat komt een andere soort. Op de kruispunten komt een hoekbeplating met onder meer een bodembedekkende roos en ligusterhaag. Op die manier wordt de wijk Hoefkamp vergroend en verfraaid.

In een volgende fase zullen de straten Hoefkamp en Kolderstraat opgenomen worden. Hier werden in het verleden al bomen gekapt maar werden er geen nieuwe bomen aangeplant met als gevolg een grijs en versteend straatbeeld. Het stadsbestuur wenst deze straten volgend voorjaar te vergroenen, grindstroken aan te pakken en tevens een aantal verkeersmaatregelen door te voeren. Hiervoor volgt een tweede infovergadering in het voorjaar 2018.

Het kappen van de bomen in de eerste fase zal gebeuren vanaf 8 oktober. Wie interesse heeft in het hout van de te kappen bomen kan zich melden bij de stedelijke werkplaatsen.

In de laatste week van oktober worden de nieuwe plantvakken aangeduid. Uiteraard kunnen dan ook nog opmerkingen over de inplanting geformuleerd worden. Na het aanplanten worden de stoepen hersteld. Op die manier wordt deze wijk opnieuw een groene, gezonde en aangename leefomgeving.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief