Nieuws

13 juni 2016

Verkeersveiligheid hoog op de agenda

Daarom nam de Vlaamse Regering het afgelopen jaar een aantal initiatieven, onder andere op het vlak van trajectcontrole en de rijopleiding. De goede cijfers van 2015 moeten het begin zijn van de kentering. Er komt een Vlaams verkeersveiligheidsplan met ingrijpende maatregelen op vlak van preventie en handhaving.

“Naar aanleiding van de nakende plannen, stelde ik recent een schriftelijke vraag aan Minister van Mobiliteit Ben Weyts over concrete maatregelen omtrent flitspalen”, zegt Vlaams Parlementslid Lydia Peeters. “Momenteel prijken er circa 1.400 flitspalen langs onze gewestwegen. Op honderden gevaarlijke punten hebben ze de snelheid de afgelopen jaren aanzienlijk doen verminderen. Dat er regelmatig eentje defect raakt is normaal, maar tegenwoordig zijn ze vaker buiten strijd dan goed is voor de verkeersveiligheid. Ook wat de spreiding betreft, kan er zeker één en ander geoptimaliseerd worden.

Uit het antwoord van Minister Weyts blijkt dat Vlaanderen momenteel werkt aan een prioriteitenlijst voor de plaatsing van flitspalen. “We horen dat Noord-Oost Limburg ook hier weer stiefmoederlijk behandeld wordt en een blinde vlek blijft. De actualisatie-oefening is alleszins volop bezig en men verwacht de studie midden juni afgerond te hebben. Zodra de resultaten hiervan bekend zijn, zal ik deze zeker opvragen. Wat de effectieve werking betreft, blijkt uit de cijfers van de minister dat op dit moment 74% van de roodlichtcamera’s correct functioneert en 87% van de snelheidscamera’s. Percentages die uiteraard steeds voor verbetering vatbaar zijn.”

“Verder vroeg ik de minister ook naar de stand van zaken van het Vlaams Verkeersveiligheidsplan.” Dat plan is nog niet definitief, maar wel in een vergevorderd stadium. Het zou nog eind deze maand besproken worden in de commissie mobiliteit en later in de Vlaamse regering, aldus de minister..

Een centrale pijler binnen het Verkeersveiligheidsplan zijn de lessen verkeersveiligheid voor kinderen en jongeren. De Cel Educatie en Preventie (CEP) van de federale wegpolitie die deze taak ter harte neemt, zal echter vanaf 1 september 2016 worden afgeschaft als gevolg van het kerntakendebat bij de federale politie. “Daarom vroeg ik aan de minister of en door wie deze taak zal worden overgenomen”, zegt Lydia. “Uit het antwoord van de minister blijkt dat deze taak van de CEP met zekerheid zal worden behartigd door de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV). Zij krijgen daar 50.000 euro extra middelen voor. En dat is broodnodig, want scholen hebben al meer dan 2.000 aanvragen ingediend. De VSV tracht voor deze lessen ook een vrijwilligersnetwerk op te richten, waar momenteel al zo’n 30 mensen deel van uitmaken. Er zullen echter 50 vrijwilligers nodig zijn om in alle scholen mobiliteitseducatie en verkeerspreventie in te richten. Daar dient dus nog op ingezet te worden.”

Tot slot is de VSV van plan een opleiding te verzorgen voor leerkrachten die zelf meer willen doen rond verkeersveiligheid in de klas. Het project ‘teach the teacher’ is een nieuwe, positieve focus in dit verhaal. “Zulke initiatieven kunnen we uiteraard alleen maar toejuichen”, aldus Peeters. “Verkeersveiligheid en de bewustwording hiervan, is een zaak die ons allen nauw aan het hart ligt.”

Mijn vraag en antwoord over de flitspalen vindt u hier alsook de vraag en het antwoord over de CEP die u hier vindt. De vraag en het antwoord m.b.t. het verkeersveiligheidsplan vindt u tevens in de onderstreepte link.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief