Nieuws

25 juli 2018

Verkiezingsnieuws

Wie mag er naar de stembus op 14 oktober? Dat is een vraag die we meermaals te horen krijgen. Hier een korte update:

Dilsen-Stokkem telt op dit ogenblik 20.581 inwoners.

Iedereen die de Belgische nationaliteit heeft, minstens 18 jaar oud is op de dag van de verkiezingen en die ingeschreven is in het bevolkingsregister van Dilsen-Stokkem zal een oproeping krijgen om op 14 oktober te gaan stemmen. De inschrijving in het bevolkingsregister moet gebeuren voor 1 augustus. Dan worden de kiezerslijsten immers afgesloten. Uiteraard mag u zich ook niet bevinden in een geval van uitsluiting of schorsing.

Ook mensen met de niet-Belgische nationaliteit kunnen onder bepaalde voorwaarden hun stemrecht uitoefenen:

  • Burgers van een Lidstaat van de Europese Unie

Elke onderdaan van een Lidstaat van de Europese Unie kan stemmen op voorwaarde dat hij voldoet aan de voorwaarden voor uitoefening van het kiesrecht en dat hij zich vooraf inschrijft als kiezer. Deze inschrijving moet gebeuren voor 1 augustus aanstaande. Indien reeds ingeschreven voor een eerdere gemeenteraadsverkiezing, hoeft men zich niet opnieuw in te schrijven.

  • Burgers van vreemde origine van een Staat die geen lid is van de Europese Unie

Elke onderdaan van een staat buiten de Europese Unie die sinds minstens vijf jaar in België woont, mag stemmen, op voorwaarde dat hij voldoet aan de voorwaarden voor uitoefening van het kiesrecht en dat hij zich vooraf inschrijft als kiezer.

Op dit ogenblik zijn 47 mensen met niet-Belgische nationaliteit ingeschreven om te stemmen. In 2012 waren er 371 mensen ingeschreven op de kiezerslijsten met niet-Belgische nationaliteit. 40 zijn er inmiddels uitgeschreven

De kiezerslijsten worden getrokken op 1 augustus. Dan weten we exact hoeveel van de 20.581 inwoners mogen gaan stemmen.

Indien u verhinderd bent om te stemmen op 14 oktober kan u in bepaalde gevallen(ziekte, werk,studies, verblijf buitenland, ... ) volmacht geven; Hiervoor heeft u een volmachtdocument nodig en een attest waaruit de reden blijkt dat u niet kan stemmen; volmachtformulieren zijn te bekomen op het gemeentehuis of terug te vinden op de website https://vlaanderenkiest.be/faq/wanneer-kan-u-bij-v...

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief