Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken

Na regenval nu ook hagelbuien en stormschade erkend als algemene ramp

Deel: LinkedIn

​Op 9 november ondervroeg ik de minister-president via een actuele vraag in de plenaire vergadering over het uitblijven van de uitvoeringsbesluiten voor schadevergoedingen ten gevolge van hagel, windhoos en rukwinden op 23 juni en 23 juli 2016.

Vlaanderen is sinds de zesde staatshervorming bevoegd voor de erkenning van natuur- en andere rampen.

De langdurige overvloedige regenval die plaatsgevonden heeft in de periode van 27 mei tot 26 juni 2016 werd reeds als ramp erkend voor heel Vlaanderen, bij uitvoeringsbesluit van 7 oktober 2016. Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 31.10.2016. Mensen die getroffen zijn kunnen nu voor 31.01.2017 een aanvraag indienen bij het Vlaams rampenfonds.

De regenval en stormen van 23 juni en 23 juli werden niet werden opgenomen in deze regeling, reden waarom ik de Minister-president hierover in de plenaire vergadering van 9 november interpelleerde.

Op 25 november heeft de Vlaamse regering nu ook voor de regen en storm van respectievelijk 23 juni en 23 juli in verschillenden gemeenten, de uitvoeringsbesluiten goedgekeurd. Zodra deze gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad, begint de termijn voor indiening van schadedossiers. Dit maakt dat de getroffenen die zowel de overvloedige regenval als de stormen (hagelbuien, rukwinden) over zich heen kregen, twee aparte dossiers moeten indienen.

Hopelijk loopt de afhandeling van de schadedossiers aan de mensen die getroffen zijn, vlot en kan de schade snel vergoed worden. De hoogste gemiddelde schade bij deze rampen bedraagt €45.000. Voor de totaliteit van de drie erkende rampen zal de Vlaamse regering de komende twee jaar nu 32.5 miljoen euro voorzien om de schade te vergoeden.