Nieuws

6 november 2018

Goedkeuring ontwerp visdecreet

De wet op de riviervisserij dateert van 1 juli 1954. Minister Schauvliege heeft een ontwerp van decreet klaar tot wijziging van deze wet. Het ontwerp van decreet heeft als bedoeling het vissen bij jongeren toegankelijker en aantrekkelijker te maken. De maatregelen spelen tevens in op duurzaam visbestandenbeheer. Naast de professionele visserij moet ook de recreatieve visserij een duit in het zakje doen om onze visbestanden op peil te houden.

Positief is zeker de regeling rond jongeren. Conform artikel 2 worden jongeren t.e.m. 17 jaar,onder voorwaarden, vrijgesteld van visverlof. (voorwaarden: één hengel, vanaf de oever vissen, twee uur voor zonsopgang tot twee uur na zonsondergang, aasvissen niet toegelaten, elke gevangen vis vrijlaten°. De prijs van jeugdvisverlof wordt bepaald op 5 euro. Hiermee mag gevist worden met twee hengels, overdag en ’s nachts, vanaf oever en anders dan vanaf oever.

Ook de voorziene digitalisering is positief. Een visverlof kan nu digitaal aangevraagd worden en is onmiddellijk online beschikbaar. In 2017 werden 63.545 visverloven uitgereikt:

  • 5.897 jeugdvisverloven
  • 44.214 gewone visverloven
  • 13.434 grote visverloven

Van die 63.545 visverloven werden er 9.045 via het internet uitgereikt. De inkomsten van de visverloven in 2017 bedroegen 1.137.659,02 euro.

Dit ontwerp van decreet werd overlegd met de hengelsportverenigingen en ook hier positief onthaald. In de commissie Leefmilieu werd het dan ook goedgekeurd en zal weldra gestemd worden in de plenaire vergadering.


Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief