Nieuws

24 oktober 2017

Vlaamse Bouwmeester moet draagvlak creëren voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Daaruit bleek dat slechts 14% aangeeft in een stad te willen wonen. 78% van de ondervraagden ziet een vrijstaande woning als ideaal en 55% wil liefst landelijk of in een landelijk gelegen wijk wonen”, zegt Vlaams parlementslid Lydia Peeters.

De voorzitter van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) gaf aan dat die resultaten in de lijn liggen van een enquête die de VCB een paar jaar geleden heeft laten uitvoeren. Daaruit bleek dat de Vlaming vooral onder druk van budgettaire beperkingen kleiner is gaan bouwen. Dit zou volgens de VCB vooral te wijten zijn aan de prijsstijgingen van de bouwgrond en de verstrenging van de normen inzake energieverbruik en ventilatie. Ook luchtvervuiling speelt een rol in de keuze van de woonplaats van de Vlaming. De locaties die vandaag in het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) de stempel ‘slim’ meekrijgen, zijn jammer genoeg de plaatsen met de hoogste concentraties van fijn stof.

“De reactie van de Vlaamse Bouwmeester die we konden lezen in Het Laatste Nieuws van 12 september 2017 was van een heel andere orde”, zegt Peeters. “Zo zegt hij dat als de Vlaming niet klaar is voor de betonstop, de planeet ook niet klaar is voor de mens als die zo verder doet. Hij zegt ook dat het hem niet kan schelen waar de Vlaming klaar voor is en dat vrijstaand bouwen crimineel is.”

“In het verleden hebben we het in het Parlement al vaker gehad over uitspraken van de Vlaamse Bouwmeester, die al meermaals voor ophef hebben gezorgd. Ook nu reageerden heel wat mensen verbouwereerd op die uitspraken”, aldus Peeters.

De minister verwees in haar antwoord op mijn vragen vooral naar eigen bevragingen die wel zouden aantonen dat er een relatief groot draagvlak bestaat voor de principes van het witboek BRV en naar de acties die de Vlaamse Regering neemt voor het verbeteren van de leefomgeving en de water- en groenkwaliteit om het wonen in de stad aangenamer te maken.

“De milieuvisie en de groenblauwe dooradering in de steden kunnen we zeker toejuichen, aangezien veel mensen juist een gemis ervaren aan voldoende goede leef- en luchtkwaliteit”, zegt Peeters. “Ik blijf er echter bij dat de uitspraken van de Vlaamse Bouwmeester het beleid niet altijd ondersteunen. De voltallige Vlaamse Regering heeft er alle belang bij om voor een draagvlak te zorgen. In het kerntakenplan dat op 31 maart is goedgekeurd wordt een welomschreven opdracht gegeven aan de Vlaamse Bouwmeester, die onder de bevoegdheid valt van de minister-president. Daarin staat heel duidelijk dat hij als bruggenbouwer moet fungeren, moet sensibiliseren, communiceren en een draagvlak creëren voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). Slogantaal is daar niet de beste manier voor.”

Lees het volledige verslag via https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1198238/verslag/1199431

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief