Nieuws

26 oktober 2018

Vlaamse Regering erkent uitzonderlijke droogte zomer als landbouwramp

De Vlaamse regering heeft op vrijdag 26 oktober 2018 een ontwerpbesluit genomen houdende de erkenning van de droogte tussen 2 juni 2018 en 6 augustus 2018 als landbouwramp en de afbakening van de geografische uitgestrektheid en de getroffen teelten van die ramp.

In een vervroegde commissievergadering op 12 september 2018 over de gevolgen van de droogte voor de landbouwsector, formuleerde Lydia Peeters reeds de vraag voor een snelle erkenning. De eerste voorwaarde voor de erkenning tot landbouwramp -een uitzonderlijk weersfenomeen- werd eind augustus 2018 reeds ingevuld door het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI).

Nu ook aan de andere voorwaarden voldaan werd, het financieel aspect van minimaal 5.580 euro per schadedossier en een totale schade van minimum 1,24 miljoen euro, én een opsplitsing van de schade per teeltsoort, kon door de Vlaamse Regering worden overgegaan tot de erkenning van de ramp.

Vlaams Parlementslid Lydia Peeters is blij dat de erkenning er is en hoopt dat de uitbetaling van de schadevergoedingen ten behoeve van de getroffen landbouwers nu zo snel mogelijk kan gebeuren. Voor de nabije toekomst acht ze bijkomende investeringen in waterbekkens en in technieken voor rationeel watergebruik absoluut noodzakelijk en onderstreept ze nogmaals het belang van een weersverzekering, waar zowel haar fractie alsook de landbouworganisaties al lang op aandringen.

Tevens onderschrijft Peeters het advies wat de SALV, de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij, recent formuleerde op het programmadecreet 2019. De Vlaamse Regering voorziet daarin in de uitsluiting van de teelt- en oogstschade uit het algemeen rampenfonds ten gevolge van landbouwrampen vanaf 1 januari 2019. Volgens de SALV is het (landbouw)rampenfonds echter een noodzakelijk instrument dat absoluut behouden moet blijven, ook naast een eventueel nieuw regelgevend kader. Lydia Peeters steunt deze zienswijze van de SALV.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief