Nieuws

8 februari 2018

Vraag voor werklastmeting Omgevingsloket

Sinds 1 januari dit jaar werkt iedereen op het Omgevingsloket, een volledig digitaal loket voor het afleveren van bouw en milieuvergunningen, oftewel de omgevingsvergunningen.Recent is er ook een ‘snelinvoer’ mogelijk, specifiek voor eenvoudige aanvragen waar geen architect hoeft tussen te komen.

De signalen uit het werkveld zijn nog steeds heel divers en zeker niet unaniem positief.

Een veel gehoord probleem is het feit dat er veel documenten (PDF-files) moeten gedownload worden vooraleer een dossier kan beoordeeld worden. Dit vraagt vaak tijd, zeker bij zware en complexe dossiers. Bij complexere dossiers, bv. aanvragen met aspecten inzake milieu en ruimtelijke ordening, moeten we vaststellen dat de behandeling van een dossier door administraties en adviesverleners, ondanks het digitaal verhaal, niet vlotter gaat dan vroeger. En dit was toch wel de bedoeling van de digitale omgevingsvergunning.

Ook bij het inkijken van dossiers in het kader van een openbaar onderzoek, is niet altijd duidelijk of wel alle vereiste documenten (nu eens opgeslagen in velden, dan weer in bijlagen), werden ingekeken.

Er zijn met andere woorden nog heel wat verbeteringen en aanpassingen nodig, iets waar klaarblijkelijk ook continu aan gewerkt wordt.

“Positief is alleszins wel de verbetering van de werking of de performantie van het omgevingsloket. Daar waar deze vorig jaar vaak het aantal gebruikers of dossiers niet aankon, loopt dit nu een stuk beter”, zegt Peeters.

Lydia Peeters vroeg de minister alsnog om toch twee elementen zeker mee te nemen: zo pleit zij ervoor om, in het kader van een openbaar onderzoek, ten behoeve van de burgers er voor te zorgen dat een dossier via één enkele PDF ter inzage kan worden gelegd. Een tweede element is een studie naar de werklastmeting voor de lokale besturen en adviesverleners. Uit de resultaten van die meting zou men vervolgens opnieuw bijsturingen en verbeteringen aan het systeem mogelijk moeten kunnen maken, besluit Peeters.

Hier vindt u de link naar het verslag van de vraag om uitleg: https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissi...

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief