Nieuws

10 december 2018

Vrijwillige ruilverkaveling Molenveld Rotem is een feit

De ruilverkaveling betreft landbouwgebied tussen Elen en Rotem, op het middenplateau van de Maas, sinds oudsher een belangrijk landbouwgebied, gezien de aanwezigheid van zandlemige bodems. Het gebied werd door de Vlaamse Regering in 2008 opgenomen in de zogenaamde ‘herbevestigde agrarische gebieden’, waardoor de landbouwbestemming voor de toekomst verzekerd zal blijven.

Op voorstel van De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) hebben in dat gebied 105 eigenaars en landbouwers hun gronden geruild. In totaal gaat het om 53 hectare.

De stad Dilsen-Stokkem heeft zich steeds ten volle achter de vrijwillige ruilverkaveling geschaard. Zo keurde onze gemeenteraad op 9 oktober 2017 reeds een eerste keer het principe van deze ruilverkaveling Molenveld goed.

Op de gemeenteraad van 10 september van dit jaar gaf de stad een unaniem gunstig advies aan de effectieve ruilverkaveling, waarna het hele dossier in een stroomversnelling is gekomen. Precies vier maanden verder, werden de werken zoals de aanleg van nieuwe landbouwwegen reeds uitgevoerd en kon de ruilverkavelingsakte ondertekend worden.

Voor de stad is niet enkel de landbouwkundige meerwaarde belangrijk, maar ook de gegarandeerde doorwaardbaarheid van het gebied, waardoor er ook een meerwaarde is voor de inwoners van onze stad die in de nabijheid van het gebied wonen in functie van fietsen, wandelen en joggen. Het is een win-win situatie voor iedereen die heeft meegedaan.

De totale kostprijs voor het uitvoeren van deze werken bedroeg 216.000 euro, waarvan 130.000 euro subsidies van het Vlaamse Gewest, 33.000 euro van de stad Dilsen-Stokkem en 53.000 euro van SALK.

"We zijn erg trots dat we samen met de VLM en alle participanten in Dilsen-Stokkem, naast de ruilverkaveling Graskamp, een tweede vrijwillige ruilverkaveling tot een goed einde hebben gebracht", aldus een trotse burgemeester Lydia Peeters. "Als er in Vlaanderen in de toekomst nog ooit ruilverkavelingen doorgevoerd worden, zal Dilsen-Stokkem steeds als voorbeeldgemeente aangehaald worden."

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief