Nieuws

13 september 2018

Vrijwillige ruilverkaveling Molenveld Rotem

Op de gemeenteraad van 10 september werd unaniem gunstig advies gegeven aan de aanpassingen in het voorstel tot vrijwillige ruilverkaveling zoals deze werd opgemaakt door VLM. Deze ruilverkaveling heeft betrekking op het landbouwgebied gelegen tussen de Molenweg, de voetbalterreinen van Roten, De Broeken en de Hoogbaan. Via deze ruilverkaveling tracht de VLM een ruiling te doen van de eigendoms- en gebruikspercelen in het gebied om zo een betere landbouwstructuur te realiseren.

Op 9 oktober 2017 hechtte de gemeenteraad een eerste keer goedkeuring aan de vrijwillige ruilverkaveling Molenveld. Inmiddels werd het dossier verder uitgewerkt, het plan opgemeten en een aanbesteding georganiseerd voor de nieuw aan te leggen wegen. Een aantal bestaande wegen worden afgeschaft of verlegd.

Het stadsbestuur heeft telkens aangedrongen op een goede interne ontsluiting tussen Burg; Henrylaan en Rijksweg. De trage wegen in het gebied zijn immers een goed alternatief voor fietsers, wandelaars en joggers, die zodoende snel van punt a naar punt b kunnen gaan. 'We blijven dan ook garanties vragen voor een goede doorwaadbaarheid van het gebied', aldus Lydia Peeters. Hiervoor heeft VLM een nieuw voorstel uitgewerkt waarbij er een bijkomende verbinding wordt gemaakt tussen een aantal trage wegen om de doorwaadbaarheid te garanderen. Hieronder ziet u het intiële voorstel en het nieuwe voorstel.

Het aandeel van de stad in de nieuw aan te leggen wegen wordt geraamd op ruim 33.000 euro BTW incl.


Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief