Nieuws

30 augustus 2018

Wanneer wordt droogte erkend als landbouwramp?

Voorwaarden tot erkenning landbouwramp

De aanhoudende droogte van de voorbije maanden heeft geleid tot heel wat schade aan landbouwteelten (gras, mais, aardappelen, …). Minister Schauvliege kondigde al begin juli aan dat zij als minister van Landbouw zou laten onderzoeken of de aanhoudende droogte uitzonderlijk is en bijgevolg erkend kan worden als landbouwramp.

Alvorens de Vlaamse regering kan overgaan tot de erkenning als landbouwramp dient er aan een aantal voorwaarden voldaan te worden. Zo dient het KMI te bepalen of het weerfenomeen of de klimatologische omstandigheden al dan niet uitzonderlijk zijn. Verder dient onderzocht of de schade significant is. Dit betekent dat de hele sector minstens 1,25 mio euro schade moet hebben en minstens 5.580 euro schade per schadegeval.

Inmiddels konden we vernemen dat de eerste voorwaarde reeds voldaan is: het KMI bevestig in haar advies dat het in de periode tussen 2 juni en 6 augustus "uitzonderlijk" droog was en dat in alle 308 Vlaamse gemeenten.


Gemeentelijke commissie tot vaststelling van schade aan teelten

Ook hebben reeds heel wat lokale besturen een gemeentelijke commissie tot vaststelling van schade aan teelten bijeengeroepen. Deze commissie gaat over tot vaststelling van de schade.

"In onze stad werden alle landbouwers (96 exploitaties) gecontacteerd en is de commissie begin augustus rond getrokken om de schade een eerste keer vast te stellen.aldus Lydia Peeters.

Hierbij bleek al onmiddellijk dat de schade in onze streek echt enorm is. Er werden maar liefst 83 aangiften gedaan voor 999 percelen. Na meerdere plaatsbezoeken door de gemeentelijke commissie worden de totale kosten voor de schade aan landbouwteelten in Dilsen-Stokkem alleen al geraamd op minimaal 1.750.000 euro!

Deze informatie en alle PV 's tot vaststelling van de schade werden overgemaakt aan het Departement Landbouw en Visserij.

Besluit Vlaamse Regering?

Het is nu aan de Vlaamse regering om snel over te gaan tot erkenning van de droogte als landbouwramp, zodat alle schadedossier kunnen geactiveerd worden bij het landbouwrampenfonds.

Lydia Peeters heeft alvast een vraag ingediend in de commissie Landbouw van het Vlaams parlement, om te peilen naar een stand van zaken. Dit debat is te volgen op 12 september aanstaande. https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-docum...

"Alleszins zal ik er op aandringen dat, gezien de omvang en de uitzonderlijkheid van de situatie, de nodige financiële middelen zo spoedig mogelijk worden voorzien en dat ook de erkenning van de droogte als landbouwramp zo snel mogelijk gebeurt. Alleen dan kunnen de getroffen landbouwers snel en voldoende vergoed worden." aldus Lydia Peeters


Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief