Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken

Wegenwerken en fietssuggestiestroken in Dilsen-Stokkem

Deel: LinkedIn

Ook dit jaar worden weer heel wat wegenwerken uitgevoerd in Dilsen-Stokkem. Zo werd recent de firma NV Eikenaar beopdracht met onderhoudswerken en het bestrijken van wegen voor een totaal bedrag van 155.741,33 euro incl BTW.

De volgende straten zullen bestreken worden tussen half mei en half juni 2017.

  • Lichtstraat, A. Rodenbachstraat, Kolderstraat, Saalweg, Lodderkuil, Hoefkamp, Weg achter Medaerstraat, Weg achter B. Prevotlaan, Donkelstraat, Weg naar de Broeken, Kantonsweg, Kanaalstraat, Sportlaan, Toegang Boksschool, Op de Bekker, Toegang voetbal – Diro, Keyertstraat, Tivoli, Slakkenstraat, H. Dunantstraat, Eksterveldweg, Willibrordusstraat, Veeweide, Steenhuis, M. Stansstraat, Onder de Bergen, Dries, Kropstraat en R. Kruisstraat

Op 10 maart 2017 heeft het stadsbestuur de firma NV Eikenaar tevens opdracht gegeven om over te gaan tot het aanbrengen van nieuwe bestrijkingen en rode fietssuggestiestroken voor een bedrag van € 147.920,56 excl. btw. Met deze nieuwe en extra fietssuggestiestroken willen we vooral de veiligheid van de (schoolgaande) fietsers verhogen. Er werden dan ook volgende straten geselecteerd: Vlessersweg - Oude Baan - Broekhofstraat - Kempenstraat - Haagstraat - Stationsstraat – Langstraat. De werken zullen starten op 15 mei en een ruime maand in beslag nemen.

Verder wordt momenteel onderzocht hoe de verkeersveiligheid kan verbeterd worden op onder meer de Hoogbaan en de Bloemendaal. Wordt vervolgd.