Nieuws

13 oktober 2016

Weldra 20ha extra ruimte voor bedrijven in Lanklaar

In juni 2015 werd het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)‘Bedrijventerrein Lanklaar’ definitief goedgekeurd; Met dit RUP beoogde het stadsbestuur enerzijds de bijkomende vraag naar bedrijventerrein te kunnen beantwoorden en anderzijds ook de bestaande voorschriften aan te passen aan de technische noden en met focus op duurzaamheid en optimaal ruimtegebruik.

Ingevolge dit RUP kan men het terrein ten zuiden van de KMO zone Teutelberg en ten noorden van de Vilvertstraat, bouwrijp maken. De site, ongeveer 20 ha groot, is in eigendom van een private projectontwikkelaar met name ’Lanklaar Industries’ die recent initiatief nam om deze site te ontwikkelen.

Er werd een stedenbouwkundige vergunning ingediend voor de aanleg van een nieuwe industrieweg in beton, met bijhorende riolering en nutsleidingen, en voor het kappen en rooien van bomen.

Na uitvoering van deze vergunning en aanleg van de wegen zullen deze gratisovergedragen worden aan het stadsbestuur, die hieromtrent al groen licht gaf op de gemeenteraad van 10 oktober laatstleden.

We hopen dat met deze nieuwe ontwikkelingen er tegelijk weer ruimte komt voor extra jobs in onze regio.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief