Nieuws

24 november 2016

Weldra start de aanleg van de ontsluitingsweg industrieterrein Rotem

Voor de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg werd een 'module 14a' (mobiliteitsconvenant) afgesloten tussen de stad Dilsen-Stokkem en het Vlaams Gewest. In het kader hiervan kan de stad aanspraak maken op projectsubsidies, 40% voor de aanleg van de weg en 100% voor de fietspaden.

Ontwerpbureau Arcadis Belgium werd aangesteld en op 14 maart 2016 heeft de gemeenteraad het technisch dossier goedgekeurd voor onder meer de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg, de aanpassing van de kruispunten en de aanleg van de fietspaden in kader van het PRUP Rotem. De werken werd geraamd op 1.816.543 euro.

Er werd een openbare aanbesteding gehouden en op het college van burgemeester en schepen van 18 november 2016 werd de opdracht gegund aan de firma Heijmans Infra NV, voor een bedrag van 1.494.188 euro.

Met deze werken zorgen we voor een betere ontsluiting van het bedrijventerrein in Rotem en het ontlasten van de Pannenhuisstraat. Er komt een nieuwe vrachtroute. Deze loopt vanaf de Boslaan (N75) over de Pannenhuisstraat tot aan de Europalaan, waar links afgeslagen dient te worden. Het bestaande kruispunt Europalaan/Pannenhuisstraat wordt heraangelegd om de vrachtroute voorrang te geven. De aanpassing van dit kruispunt gebeurt in opdracht en voor rekening van AWV. Er zal tevens een nieuw kruispunt komen op de Europalaan ter hoogte van de aantakking van de nieuwe ontsluitingsweg waarbij de vrachtroute opnieuw voorrang krijgt. Het kruispunt Kruishoefstraat/nieuwe ontsluitingsweg zal uitgevoerd worden als een traditioneel kruispunt. Om de bestaande Pannenhuisstraat - tussen Europalaan en industrieterrein - te ontmoedigen, wordt deze voor gemotoriseerd verkeer afgesloten ter hoogte van de Kruishoefstraat.

Er komen ook nieuwe fietspaden. De nieuwe fietsroute zal starten aan de kruising van de voormalige spoorweg en de Europalaan. Op termijn zal AWV het fietspad over de spoorweg ondertunnelen (eco-recreaduct onder de Europalaan). Vanaf deze kruising wordt een nieuw fietspad door het bos aangelegd richting de Kruishoefstraat. Hier overbrugt het fietspad een hoogteverschil van ongeveer 19 meter. Aan de Kruishoefstraat zal een nieuw dubbelrichtingsfietspad aangelegd worden ten zuiden van de weg. Dit fietspad loopt door tot aan de kruising Kruishoefstraat/Pannenhuisstraat. Vanaf hier kunnen de fietsers over de bestaande Kruishoefstraat (woonstraat) fietsen tot aan de brug over de Zuid-Willemsvaart. De brug zal beter toegankelijk gemaakt worden voor fietsers door zowel ten noorden als ten zuiden van de brug nieuwe fietsoprijwegen aan te leggen.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief