Nieuws

15 maart 2017

Werkgroep Beleidsplan Ruimte Vlaanderen binnenkort van start

Momenteel organiseert Ruimte Vlaanderen een inspraakronde en worden adviezen ingewonnen. Medio 2017 wil ze tot een ontwerp-BRV komen.

Als lid van de Commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn in het Vlaams Parlement volg ik deze ontwikkelingen van zeer nabij op.

Uiteraard wil ik ook graag uw mening en bekommernissen kennen over de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen en ik nodig u dan ook graag uit op een eerste vergadering van onze werkgroep BRV.

Het doel van deze vergadering is om enerzijds het traject van het witboek BRV kort toe te lichten en anderzijds een blik te werpen op het verdere voortgangstraject. Waar kunnen we als Open Vld nog op wegen? Wat moet onze houding zijn met betrekking tot de “betonstop”? Op welke principes dienen we als partij in te zetten? Hierover wil ik graag met u van gedachten wisselen.

We komen met onze werkgroep een eerste keer samen op maandag 27 maart 2017 om 19.00 uur in de Melsensstraat 34 te Brussel en willen u daar graag bij hebben.

Om praktische redenen vragen we u uw aanwezigheid te bevestigen vóór 21 maart 2017 via sofie.vandeweerd@vlaamsparlement.be.

Hopelijk tot dan,

Met vriendelijke groeten,

Lydia Peeters

Burgemeester Dilsen-Stokkem en Vlaams volksvertegenwoordiger

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief