Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken

zwerfvuilopruimacties in Dilsen-Stokkem

Deel: LinkedIn

Ook dit jaar waren weer heel wat vrijwilligers, verenigingen en particulieren op de been om zwerfvuil aan te pakken. Alvast een pluim voor alle vrijwilligers die deelnamen.

In onze gemeente zijn er meerdere initiatieven om zwerfvuil een halt toe te roepen. Er zijn sensibiliseringsacties, er is een GAS-reglement met daarin specifiek een onderdeel 'verbod op sluikstorten, maar er zijn ook heel wat vrijwilligers die deelnemen aan opruimacties.

Zo is er het project "mooimakers" een initiatief van OVAM; 32 actieve vrijwilligers hebben zich hiervoor aangemeld (claimkaart) en zorgen meerdere keren per jaar voor opruimbeurten in hun buurt.

Het project Straat.net is een initiatief van Limburg.net in samenwerking met het stadsbestuur. Hier betaalt Limburg.net 15 euro/km straat waar zwerfvuil wordt geruimd. 6 scholen en 10 verenigingen namen dit jaar deel aan deze actie.

Maas.net is een initiatief van het stadsbestuur (i.s.m. Limburg.net en RLKM). Hier wordt een prijs betaald aan verenigingen of scholen per ha (10€/ha natuurgebied en 7€/volle afvalzak); Hier namen 5 verenigingen aan deel!